Sonu Z ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "z" olan 13 harfli toplam 53 adet kelime bulundu. Sonu z harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında z harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ALTERNATİFSİZ

Seçeneksiz.

ZEMBİLİGÖZGÖZ

Simit, kandil simidi, çöreği.

ELEKTROANALİZ

Elektrik akımı yardımıyla gerçekleştirilen kimyasal analiz.

GLÜKONEOGENEZ

Glikoneogenez.

YUKARIKARAGÖZ

Kayseri şehri, Pınarbaşı ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

GLİKONEOGENEZ

Karaciğerde, böbrekte özellikle bitki tohumlarında, glikozun, laktat, bazı amino asitler, gliserol gibi karbohidrat olmayan maddelerden yeniden sentezlenmesi. Glukoneogenez. Glikozun aminoasit, laktat ve yağların gliserol kısımları gibi moleküllerden yeniden sentezlenmesi, glükoneogenez.

KOLESTEROLSÜZ

Kolesterolü yüksek olmayan.

AKANTOSEFALOZ

Dikensi başlı kurt hastalığı.

KRİPTOKOTİLOZ

Siyah benek hastalığı.

AKANTOKERATOZ

Akantokeratodermi.

AŞAĞIKARAVAİZ

Gaziantep ili, Araban belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ÖSTRONJİLİDOZ

Eustrongylides cinsi nematotların balıkların vücut boşluğunda ve kaslarında kistlere neden olan bir hastalık.

HİYALÜRONİDAZ

Hiyalüronik asiti eritici enzim, hücreler arasındaki hiyalüronik asiti eritmek suretiyle hücre bağlantısını çözerek dokunun geçirgenliğini arttıran madde.

SAPROLEGNİYAZ

Tatlı ve tuzlu sularda yaşayan veya kültüre edilen balıklarda özellikle alabalıklarda ve kuluçkalama evresindeki yumurtalarda Saprolegnia parasitica ve Saprolegnia invaderis'in neden olduğu, pamuk ipliği gibi üremelerle kendini gösteren epizootik karakterde seyreden bulaşıcı bir mantar hastalığı.

AGRANULOSİTOZ

Kanda granülosit sayısının ileri derecede azalmasıyla beliren durum.

STREPTODORNAZ

Hemolitik streptokoklar tarafından üretilen deoksiribonükleaz.

AMİNOPEPTİDAZ

Peptit zincirinin N-terminalinden başlayarak amino asitleri birer birer hidrolizle ayıran peptidaz.

SPERMİYOGENEZ

Erkek eşey hücrelerinin oluşması sırasında spermatitten bölünmeksizin farklılaşarak spermanın meydana gelmesi olayı. Sperma oluşumu. Spermatidlerin Sertoli hücre sitoplazmasında olgunlaşarak spermiyum durumuna gelinceye kadar geçirdikleri süreç. Granüllü endoplazma retikulumunda sentezlenen hidrolitik enzimler akrozom öncesi Golgide olgunlaştırılan keseciklerle birleşerek akrozom vezikülü biçimlenir ve sonraları bu veziküller akrozom oluşumunu tamamlarlar. Distal sentriyol aksonemi biçimlendirir.

LENFOSİTOPOEZ

Lenfosit yapımı.

SPERMATOGENEZ

Sperma oluşumu. Testislerde spermatogonyumlardan sırasıyla; spermatogonyum A, spermatogonyum B, birincil spermatosit, ikincil spermatosit ve olgun sperma hücrelerinin oluşma süreci, sperm oluşması.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük