Sonu Z ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "z" olan 13 harfli toplam 53 adet kelime bulundu. Sonu z harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında z harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MONOOKSİJENAZ

İki oksijen atomundan birini substrata ekleyen, diğerini de indirgeyerek su meydana getiren oksijenaz enzimi.

GLÜKONEOGENEZ

Glikoneogenez.

AKANTOKERATOZ

Akantokeratodermi.

MEMNUNİYETSİZ

Memnun olmayan.

KOLESTEROLSÜZ

Kolesterolü yüksek olmayan.

KÜÇÜKBÖRÜNGÜZ

Kayseri ili, Gezi nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

AKANTOSEFALÖZ

Başları dikenli solucanlar şubesindeki türlerin neden olduğu veya başları dikenli solucanlar şubesindeki türlere ait.

BİLGİSAYARSIZ

Bilgisayarı olmayan. Bilgisayar olmaksızın.

KARACAKILAVUZ

Tekirdağ şehri, Banarlı nahiyesine bağlı bir bölge.

BAKTERİYOSTAZ

Bakterilerin üreme ve gelişmesini önleme.

ZEMBİLİGOZGOZ

Ceviz. Sepet. Simit, kandil simidi, çöreği.

SAPROLEGNİYAZ

Tatlı ve tuzlu sularda yaşayan veya kültüre edilen balıklarda özellikle alabalıklarda ve kuluçkalama evresindeki yumurtalarda Saprolegnia parasitica ve Saprolegnia invaderis'in neden olduğu, pamuk ipliği gibi üremelerle kendini gösteren epizootik karakterde seyreden bulaşıcı bir mantar hastalığı.

STREPTODORNAZ

Hemolitik streptokoklar tarafından üretilen deoksiribonükleaz.

LENFOSİTOPOEZ

Lenfosit yapımı.

DEĞİŞTİRİMSİZ

Yönleçsel çarpmada olduğu gibi, sonucu terimlerin sırasına bağlı olan işlemim özelliği.

YUKARIKARAGÖZ

Kayseri şehri, Pınarbaşı ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

DİPLOSTOMİYAZ

Göz kelebeği hastalığı.

GLİKONEOGENEZ

Karaciğerde, böbrekte özellikle bitki tohumlarında, glikozun, laktat, bazı amino asitler, gliserol gibi karbohidrat olmayan maddelerden yeniden sentezlenmesi. Glukoneogenez. Glikozun aminoasit, laktat ve yağların gliserol kısımları gibi moleküllerden yeniden sentezlenmesi, glükoneogenez.

ÖSTRONJİLİDOZ

Eustrongylides cinsi nematotların balıkların vücut boşluğunda ve kaslarında kistlere neden olan bir hastalık.