Sonu Z ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "z" olan 13 harfli toplam 53 adet kelime bulundu. Sonu z harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında z harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

STREPTOKOKKOZ

Çeşitli balık türlerinde Streptococcus faecium ve Streptococcus faecalis'in neden olduğu, derinin renginde koyulaşma, tek veya iki taraflı ekzoftalmus, korneal opasite, operkulum ve yüzgeçlerin tabanında hemorajiler, vücut yüzeyinde lezyonlar ve ülserlerle karakterize sporadik bakteriyel bir enfeksiyon.

BİLGİSAYARSIZ

Bilgisayarı olmayan. Bilgisayar olmaksızın.

GLÜKONEOGENEZ

Glikoneogenez.

AKANTOKERATOZ

Akantokeratodermi.

SAPROLEGNİYAZ

Tatlı ve tuzlu sularda yaşayan veya kültüre edilen balıklarda özellikle alabalıklarda ve kuluçkalama evresindeki yumurtalarda Saprolegnia parasitica ve Saprolegnia invaderis'in neden olduğu, pamuk ipliği gibi üremelerle kendini gösteren epizootik karakterde seyreden bulaşıcı bir mantar hastalığı.

KOLESTEROLSÜZ

Kolesterolü yüksek olmayan.

ZEMBİLİGOZGOZ

Ceviz. Sepet. Simit, kandil simidi, çöreği.

SPERMATOGENEZ

Sperma oluşumu. Testislerde spermatogonyumlardan sırasıyla; spermatogonyum A, spermatogonyum B, birincil spermatosit, ikincil spermatosit ve olgun sperma hücrelerinin oluşma süreci, sperm oluşması.

AŞAĞIKARAVAİZ

Gaziantep ili, Araban belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

KOMBİNEZONSUZ

Kombinezonu olmayan.

AKANTOSEFALÖZ

Başları dikenli solucanlar şubesindeki türlerin neden olduğu veya başları dikenli solucanlar şubesindeki türlere ait.

DEĞİŞTİRİMSİZ

Yönleçsel çarpmada olduğu gibi, sonucu terimlerin sırasına bağlı olan işlemim özelliği.

KAPLICABURGAZ

Ceviz.

MİKOBAKTERİOZ

Çeşitli balık türlerinde, Mycobacterium marinum, Mycobacterium fortiutum ve Mycobacterium chelonae' nin neden olduğu, deri, organ ve dokularda değişik büyüklükte tüberküllerin oluşması ve zayıflamayla karakterize, kronik ve sporadik, bulaşıcı bakteriyel bir enfeksiyon, Tüberküloz.

ÖSTRONJİLİDOZ

Eustrongylides cinsi nematotların balıkların vücut boşluğunda ve kaslarında kistlere neden olan bir hastalık.

KARACAKILAVUZ

Tekirdağ şehri, Banarlı nahiyesine bağlı bir bölge.

RETİKÜLOSİTOZ

Dolaşım kanında retikülositelerin artması.

CİBİLLİYETSİZ

Soysuz, sütü bozuk.

KÜÇÜKBÖRÜNGÜZ

Kayseri ili, Gezi nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük