Sonu Z ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "z" olan 13 harfli toplam 53 adet kelime bulundu. Sonu z harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında z harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AGRANULOSİTOZ

Kanda granülosit sayısının ileri derecede azalmasıyla beliren durum.

GLÜKONEOGENEZ

Glikoneogenez.

STAFİLOKOKKOZ

Alabalıklarda, Staphylococcus aureus'un neden olduğu, vücut yüzeyinde gri-beyaz lezyonlar, dalakta büyüme ve bağırsakta yangısal reaksiyonlarla karakterize, sporadik bir enfeksiyon.

BRANŞİYOMİKOZ

Bazı balıkların solungaçlarında Branchiomyces türü mantarların neden olduğu hastalık.

KOMBİNEZONSUZ

Kombinezonu olmayan.

ZEMBİLİGÖZGÖZ

Simit, kandil simidi, çöreği.

GLİKONEOJENEZ

Amino asit, laktat, gliserol gibi karbonhidrat dışı kaynaklardan glikoz üretimi, glikoneojenezis.

AMİNOPEPTİDAZ

Peptit zincirinin N-terminalinden başlayarak amino asitleri birer birer hidrolizle ayıran peptidaz.

KRİPTOKOTİLOZ

Siyah benek hastalığı.

BİLGİSAYARSIZ

Bilgisayarı olmayan. Bilgisayar olmaksızın.

ZEMBİLİGOZGOZ

Ceviz. Sepet. Simit, kandil simidi, çöreği.

YUKARIKIZILÖZ

Yozgat şehrinde, Kadışehri ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

DEĞİŞTİRİMSİZ

Yönleçsel çarpmada olduğu gibi, sonucu terimlerin sırasına bağlı olan işlemim özelliği.

AŞAĞIKARAVAİZ

Gaziantep ili, Araban belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

HİYALURONİDAZ

A, B, C gurbu steptokoklarla Streptococus pneumonia ve Streptococcus suis tarafından üretilen, bağ dokunun parçalanmasını ve enfeksiyonun dokular arasında yayılmasını sağlayan enzim.

HİPOVİTAMİNOZ

Vitaminlerin veya belli bir vitaminin vücuda yetersiz girişi nedeniyle gelişen patolojik durum.

ÖSTRONJİLİDOZ

Eustrongylides cinsi nematotların balıkların vücut boşluğunda ve kaslarında kistlere neden olan bir hastalık.

STREPTOKOKKOZ

Çeşitli balık türlerinde Streptococcus faecium ve Streptococcus faecalis'in neden olduğu, derinin renginde koyulaşma, tek veya iki taraflı ekzoftalmus, korneal opasite, operkulum ve yüzgeçlerin tabanında hemorajiler, vücut yüzeyinde lezyonlar ve ülserlerle karakterize sporadik bakteriyel bir enfeksiyon.

SÜMÜKLÜGENGAZ

Kabuksuz salyangoz, sümüklüböcek.

IHTİYOBODİYAZ

Ichthyobodo necatrix protozoonunun neden olduğu, balıkların derisinde hasara yol açan bir hastalık, Ihtiyobodo hastalığı, Kostiyaz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük