Sonu Z ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "z" olan 13 harfli toplam 53 adet kelime bulundu. Sonu z harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında z harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

STAFİLOKOKKOZ

Alabalıklarda, Staphylococcus aureus'un neden olduğu, vücut yüzeyinde gri-beyaz lezyonlar, dalakta büyüme ve bağırsakta yangısal reaksiyonlarla karakterize, sporadik bir enfeksiyon.

IHTİYOBODİYAZ

Ichthyobodo necatrix protozoonunun neden olduğu, balıkların derisinde hasara yol açan bir hastalık, Ihtiyobodo hastalığı, Kostiyaz.

SAKALOYNATMAZ

1.Yumuşak ve sulu yiyecek : Dişine göredir, sakal oynatmaz, yi şu armutlardan. 2.Top çekirdekli, güzel kokulu bir çeşit kavun.

AGRANULOSİTOZ

Kanda granülosit sayısının ileri derecede azalmasıyla beliren durum.

GLÜKONEOGENEZ

Glikoneogenez.

MEMNUNİYETSİZ

Memnun olmayan.

MONOOKSİJENAZ

İki oksijen atomundan birini substrata ekleyen, diğerini de indirgeyerek su meydana getiren oksijenaz enzimi.

SÜMÜKLÜGENGAZ

Kabuksuz salyangoz, sümüklüböcek.

KOMBİNEZONSUZ

Kombinezonu olmayan.

GLİKONEOJENEZ

Amino asit, laktat, gliserol gibi karbonhidrat dışı kaynaklardan glikoz üretimi, glikoneojenezis.

STREPTOKOKKOZ

Çeşitli balık türlerinde Streptococcus faecium ve Streptococcus faecalis'in neden olduğu, derinin renginde koyulaşma, tek veya iki taraflı ekzoftalmus, korneal opasite, operkulum ve yüzgeçlerin tabanında hemorajiler, vücut yüzeyinde lezyonlar ve ülserlerle karakterize sporadik bakteriyel bir enfeksiyon.

YUKARIKARAGÖZ

Kayseri şehri, Pınarbaşı ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

KARACAKILAVUZ

Tekirdağ şehri, Banarlı nahiyesine bağlı bir bölge.

ELEKTROANALİZ

Elektrik akımı yardımıyla gerçekleştirilen kimyasal analiz.

MİKOBAKTERİOZ

Çeşitli balık türlerinde, Mycobacterium marinum, Mycobacterium fortiutum ve Mycobacterium chelonae' nin neden olduğu, deri, organ ve dokularda değişik büyüklükte tüberküllerin oluşması ve zayıflamayla karakterize, kronik ve sporadik, bulaşıcı bakteriyel bir enfeksiyon, Tüberküloz.

SEROMEMBRANÖZ

Hem seröz hem de zarlı olan.

SPERMİYOGENEZ

Erkek eşey hücrelerinin oluşması sırasında spermatitten bölünmeksizin farklılaşarak spermanın meydana gelmesi olayı. Sperma oluşumu. Spermatidlerin Sertoli hücre sitoplazmasında olgunlaşarak spermiyum durumuna gelinceye kadar geçirdikleri süreç. Granüllü endoplazma retikulumunda sentezlenen hidrolitik enzimler akrozom öncesi Golgide olgunlaştırılan keseciklerle birleşerek akrozom vezikülü biçimlenir ve sonraları bu veziküller akrozom oluşumunu tamamlarlar. Distal sentriyol aksonemi biçimlendirir.

AŞAĞIKARAVAİZ

Gaziantep ili, Araban belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

AKANTOKERATOZ

Akantokeratodermi.

KÜÇÜKBÖRÜNGÜZ

Kayseri ili, Gezi nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.