Sonu Z ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "z" olan 12 harfli toplam 128 adet kelime bulundu. Sonu z harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında z harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İNSANİYETSİZ

İnsanlığı olmayan, mürüvvetsiz.

BAKTERİYOLİZ

Bakterinin parçalanması. Bakterilerin erimesi, eriyip yok olması. Bakteriyolizis.

DERMATOFİLOZ

Dermatophilus congelensis tarafından oluşturulan, özellikle genç sığırlarda görülen, bulaşıcı nitelikte ve ölüme neden olabilen deri yangısıyla belirgin hastalık.

TEFERRUATSIZ

Ayrıntısız.

TRANSKETOLAZ

Ketoz şekerlerden aldoz şekerlere iki karbonlu birimlerin transferini sağlayan ve beş karbonlu şekerlerden altı karbonlu şekerlerin üretiminde görev alan enzimlerden biri.

İNSEKTİVÖRÖZ

İnsektlerle beslenen.

KARSİNOGENEZ

Kanser oluşması, normal hücrelerden kanserli hücrelerin meydana gelmesi.

SÖZÜNÜBİLMEZ

Bir sözü, nereye varacağını düşünmeden söyleyen, patavatsız.

NİTROSELÜLOZ

Kâğıt yapımında kullanılan, pamuk veya odun hamuru biçimindeki selüloz üzerine nitrik ve sülfürik asit karışımının etkimesiyle elde edilen selülozun nitrat esteri.

KARSİNOMATÖZ

Kanserle ilgili olan. Kanser yapısında, kanser tabiatında.

DURAKSAMASIZ

Duraksaması olmayan, tereddütsüz.

FİBRİNOJENAZ

Fibrinojenin hidrolizini sağlayan enzim.

TRANSKRİPTAZ

Transkripsiyonu katalizleyen herhangi bir enzim; RNA polimeraz, DNA'ya bağlı RNA polimeraz gibi.

YILANLICAKUZ

Zonguldak kenti, Devrek ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

SİKLODİYALİZ

Kronik glakom olgularında korneal limbusdan 5mm uzakta ve kornea kenarına paralel 7-8 mm uzunluğunda sirküler bir ensizyonla kamera anterior bulbi 'ye ulaşıldıktan sonra buraya sokulan ve irise paralel biçimde tutulan siklodiyaliz spatülüyle sert hareketlerden kaçınarak kamera anterior bulbi ve supra-koroideal bölge arasında yapay bir yol oluşturulması.

BRİYANTİNSİZ

Briyantin sürülmemiş.

TOPOİZOMERAZ

Halkalanmış, halka halindeki DNA çift sarmalını çözerek uzamış DNA iplikleri veren enzim grubu. Ökaryotlarda DNA'daki süpersarmalları açan veya yapıya dâhil eden enzimler.

OTURURGAHMAZ

Ocak.

KARINCAEZMEZ

Çok merhametli, ince duygulu (kimse), karıncaincitmez. Yavaş hareket eden.

LOKOMOTİFSİZ

Lokomotifi olmayan.