Sonu Z ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "z" olan 12 harfli toplam 128 adet kelime bulundu. Sonu z harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında z harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

VİTELLOGENEZ

Vitellus oluşması. Yumurta sarısı oluşumunun tamamlanması.

LOKOMOTİFSİZ

Lokomotifi olmayan.

PAPİLLOMATOZ

Vücutta birden fazla yerde papillomların oluşumu.

AŞAĞIKIZILÖZ

Yozgat kenti, Kadışehri ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

BAĞIŞLAMASIZ

Bağışlaması olmayan.

EKZOPEPTİDAZ

Uçtaki amino asitleri peş peşe ayırarak peptitleri ve proteinleri parçalayan enzimler. Proteinlerin parçalanmasında görevli olan, peptit veya proteinlerin son kısımlarındaki peptit bağlarının hidrolizini katalize ederek serbest amino asitleri oluşturan karboksipeptidaz ve aminopeptidaz gibi enzimler.

PROVİZYONSUZ

Bankada karşılığı olmayan (çek).

ÇAMURABATMAZ

Kırıkkale ili, Keskin belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

TEFERRUATSIZ

Ayrıntısız.

SÖZÜNÜBİLMEZ

Bir sözü, nereye varacağını düşünmeden söyleyen, patavatsız.

TANRITANIMAZ

Tanrı'nın varlığını inkâr eden, ate, ateist.

DURAKSAMASIZ

Duraksaması olmayan, tereddütsüz.

KABİLİYETSİZ

Yeteneksiz.

YUKARIÇEKMEZ

Sinop ilinde, Dikmen ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

PİROFOSFATAZ

İnorganik pirofosfataz.

HETEROMORFOZ

Farklı yapıya sahip olan.

AYRICALIKSIZ

Ayrıcalığı olmayan, ayrıcalık tanınmayan, imtiyazsız.

BUNDALIĞIMIZ

Burada bulunduğumuz.

EHEMMİYETSİZ

Önemsiz.

EMBRİYOGENEZ

Embriyonun oluşma ve gelişme süreci. Embriyogeni. Embriyonun oluşma ve gelişme süreci, embriyogeni.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük