Sonu Z ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "z" olan 12 harfli toplam 128 adet kelime bulundu. Sonu z harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında z harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ARTERYOVENÖZ

Bir atardamarla bir toplardamara ait olan, her ikisini birlikte ilgilendiren.

DEHİDROJENAZ

Bir substrattan hidrojen iyonlarının ayrılmasını katalize eden oksidoredüktaz sınıfından herhangi bir enzim.

MİKSOBOLİYAZ

Myxobolus cyprinia türü protozoon sporlarının balıkların, özellikle sazan balıklarının solungaç lamelleri ve derisinde beyaz kistler oluşturduğu bir hastalık.

KOLİNESTERAZ

Asetilkolinesteraz.

TRİKODİNİYAZ

Trikodina hastalığı.

PROMOSYONSUZ

Promosyonu olmayan.

TEFERRUATSIZ

Ayrıntısız.

İKAMETGAHSIZ

İkametgâhı olmayan.

HİDROAMNİYOZ

Amniyon hidropsu.

LOKOMOTİFSİZ

Lokomotifi olmayan.

İYİLİKBİLMEZ

İyilik gördüğü kimseye hainlik yapan, aldığı yardımı inkâr eden, nankör, tuz ekmek düşmanı.

ALABELLENGEZ

Üstünkörü, baştan savma: Evin duvarı alabellengez yapılmış.

HEMOSİTOPOEZ

Kan yapımı.

MASTİGOFORÖZ

Mastigophora alt şubesine ait.

DURAKSAMASIZ

Duraksaması olmayan, tereddütsüz.

GALAKTOKİNAZ

Galaktoz kullanımının başlangıç basamağında ATP + galaktoz-> ADP + galaktoz-1-fosfat reaksiyonunu katalize eden transferaz sınıfının bir enzimi.

ENDOPEPTİDAZ

Protein molekülünün iç bağlarını hidrolize ederek küçük birimlere parçalayan bir proteinaz. Proteinlerin parçalanmasında görevli olan, peptit veya proteinlerin iç kısımlarındaki peptit bağlarının hidrolizini katalize ederek daha kısa peptitleri oluşturan pepsin, tripsin, kimotripsin gibi enzimlerin genel adı.

SALAHİYETSİZ

Yetkisiz.

ETEKÇUVALDIZ

Orta büyüklükte semerci çuvaldızı. (Senirkent Isparta).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük