Sonu Z ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "z" olan 12 harfli toplam 128 adet kelime bulundu. Sonu z harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında z harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FORMALİTESİZ

Formalitesi olmayan.

ROMATİZMASIZ

Romatizması olmayan.

KABİLİYETSİZ

Yeteneksiz.

ENDOSİMBİYOZ

Bir organizmanın diğer bir organizmanın içinde yaşaması biçiminde ortak yaşama. Bir organizmanın diğer bir organizma içerisinde yaşaması biçimindeki ortak yaşama.

KAPİLLARİYAZ

Balıkların sindirim kanalı, karaciğer veya idrar keselerinde bulunan Capillaria cinsi nematot larvalarının neden olduğu bir hastalık.

FİBRİNOJENAZ

Fibrinojenin hidrolizini sağlayan enzim.

PARTENOGENEZ

Döllenmesiz üreme.

OKSİNİTRİLAZ

Hidroksinitrilleri aldehitlere dönüştüren bir enzim türü.

ELEKTROOZMOZ

Yüklü taneciklerin, elektrik akımı ile zorlanarak yarı geçirgen zardan geçirilmesi olayı.

ELEKTROFOREZ

Moleküllerin elektrik yüklerine göre ayrılması tekniği. Kolloid boyutunda asılı taneciklerin (proteinlerin) bir elektrik alanda göçe zorlanması esasına dayalı ayırma tekniği. Elektrik akımı etkisiyle, eriyik içinde dağılmış moleküllerin pozitif veya negatif kutba doğru ayrılması tekniği. Bir çözelti içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle elektriksel yüklerine ve molekül ağırlıklarına göre negatif veya pozitif kutuba doğru hareketi.

ENDOPEPTİDAZ

Protein molekülünün iç bağlarını hidrolize ederek küçük birimlere parçalayan bir proteinaz. Proteinlerin parçalanmasında görevli olan, peptit veya proteinlerin iç kısımlarındaki peptit bağlarının hidrolizini katalize ederek daha kısa peptitleri oluşturan pepsin, tripsin, kimotripsin gibi enzimlerin genel adı.

ARTERYOVENÖZ

Bir atardamarla bir toplardamara ait olan, her ikisini birlikte ilgilendiren.

EMBRİYOGENEZ

Embriyonun oluşma ve gelişme süreci. Embriyogeni. Embriyonun oluşma ve gelişme süreci, embriyogeni.

HEMOSİTOPOEZ

Kan yapımı.

ATEROSKLEROZ

Aterosklerozis.

HEMİSELLÜLOZ

Bitki hücre duvarında bulunan selüloza benzer, fakat daha küçük, alkalilerde eriyen, çeşitli şeker moleküllerinden oluşmuş, yüksek molekül ağırlıklı polisakkaritlerin bir grubu.

METİLSELÜLOZ

Laksatif ve antidiyaretik müstahzarların içinde kullanılan, sellülozdan elde edilen yarı sentetik madde.

PROMFORİNKOZ

Promphorhynchus cinsi akantosefallerin, balıkların bağırsağında yangıya neden olduğu bir hastalık.

AMNİYOSENTEZ

Hamileliğin ilk aylarında fetüsün bulunduğu amniyon sıvısından alınan örneklerde, kromozom ve biyokimyasal analizler yapılarak, doğacak çocuğun hem cinsiyetinin hem de genlere bağlı kusurların belirlenmesi metodu. Transabdominal yolla uzun bir kanül kullanarak amniyon kesesinden amniyon sıvısı örneği alma işlemi.

KARTİLAJİNÖZ

Kıkırdaksı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük