Sonu Z ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "z" olan 12 harfli toplam 128 adet kelime bulundu. Sonu z harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında z harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

YILANLICAKUZ

Zonguldak kenti, Devrek ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

TRANSKRİPTAZ

Transkripsiyonu katalizleyen herhangi bir enzim; RNA polimeraz, DNA'ya bağlı RNA polimeraz gibi.

ELEKTROFOREZ

Moleküllerin elektrik yüklerine göre ayrılması tekniği. Kolloid boyutunda asılı taneciklerin (proteinlerin) bir elektrik alanda göçe zorlanması esasına dayalı ayırma tekniği. Elektrik akımı etkisiyle, eriyik içinde dağılmış moleküllerin pozitif veya negatif kutba doğru ayrılması tekniği. Bir çözelti içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle elektriksel yüklerine ve molekül ağırlıklarına göre negatif veya pozitif kutuba doğru hareketi.

HEMOSİTOPOEZ

Kan yapımı.

METROPARALİZ

Döl yatağı felci.

SALAHİYETSİZ

Yetkisiz.

KSENODİAGNOZ

Bir canlıdaki hastalığı, hastalığın etkenini farklı türden ikinci bir hayvana (test hayvanları) vererek tanı koyma.

AŞAĞIKIZILÖZ

Yozgat kenti, Kadışehri ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

ERKEKKILAVUZ

Somunlara diş açmakta kullanılan pürtüklü çelik araç. (Aksaray Niğde).

TOPOİZOMERAZ

Halkalanmış, halka halindeki DNA çift sarmalını çözerek uzamış DNA iplikleri veren enzim grubu. Ökaryotlarda DNA'daki süpersarmalları açan veya yapıya dâhil eden enzimler.

ŞİSTOZOMİYAZ

İnsan ve hayvanların kanında yerleşen Schistosoma cinsi parazitlerin neden olduğu bir hastalık.

AMNİYOSENTEZ

Hamileliğin ilk aylarında fetüsün bulunduğu amniyon sıvısından alınan örneklerde, kromozom ve biyokimyasal analizler yapılarak, doğacak çocuğun hem cinsiyetinin hem de genlere bağlı kusurların belirlenmesi metodu. Transabdominal yolla uzun bir kanül kullanarak amniyon kesesinden amniyon sıvısı örneği alma işlemi.

HEMİSELLÜLOZ

Bitki hücre duvarında bulunan selüloza benzer, fakat daha küçük, alkalilerde eriyen, çeşitli şeker moleküllerinden oluşmuş, yüksek molekül ağırlıklı polisakkaritlerin bir grubu.

ÇAMURABATMAZ

Kırıkkale ili, Keskin belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

NİTROSELÜLOZ

Kâğıt yapımında kullanılan, pamuk veya odun hamuru biçimindeki selüloz üzerine nitrik ve sülfürik asit karışımının etkimesiyle elde edilen selülozun nitrat esteri.

HİDROAMNİYOZ

Amniyon hidropsu.

KARABİBERSİZ

İçinde karabiber olmayan.

İKAMETGAHSIZ

İkametgâhı olmayan.

OSTEOSKLEROZ

Kemik dokusunun aşırı sertleşmesi, kemik yoğunluğunun aşırı artması. Kemik iliği dokusunun kemik dokusuyla yer değiştirmesi.

BİYOJEOSENÖZ

Organizmaların özel yaşadığı çevre ile ilgilisine göre bir araya gelmesi.