Sonu Z ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "z" olan 11 harfli toplam 220 adet kelime bulundu. Sonu z harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında z harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÇETREFİLSİZ

Basit ve anlaşılması kolay olan.

KIZILKAVRAZ

Sivas şehrinde, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

REKTOSTENOZ

Rektal kasların kasılmasıyla rektumun daralması.

ŞAHSİYETSİZ

Kişiliksiz.

EKİNORİNKOZ

Echinorhynchus cinsi akantosefallerin neden olduğu paraziter bir hastalık.

TROMBOSİTOZ

Kanda trombosit sayısında artma. Kanda kan pulcuğu sayısının artması.

HAYSİYETSİZ

Değeri, saygınlığı olmayan. Onursuz.

EKZONÜKLEAZ

Nükleik asit zincirinin uç kısmından nükleotitleri tek tek uzaklaştıran enzim. Genellikle ribonükleotit veya deoksiribonükleotit zincirlerinin son kısmındaki fosfodiester bağlarının hidrolizini katalize eden ve mononükleotitleri meydana getiren herhangi bir nükleaz.

SÖZLEŞMESİZ

Sözleşmeye dayanmayan, sözleşme yapılmamış olan, mukavelesiz, kontratsız. Sözleşme yapılmayarak, sözleşme olmaksızın.

PANTOLONSUZ

Pantolonu olmayan.

KARAKTERSİZ

Karakteri kötü olan.

KARGAKONMAZ

Ağrı ili, Doğubayazıt belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

NÖROHİPOFİZ

Hipotalamustan gelen sinir uçlarını kapsayan, vazopressin ve oksitosin hormonlarını salgılayan, nöral lop ile nöral saptan oluşmuş hipofiz bezinin art lobu. Hipofiz arka lobu.

PENİSİLİNAZ

Penisilini, penisiloata hidroliz eden ve penisilin allerjisinin tedavisinde kullanılan bir enzim.

MİZANPAJSIZ

Mizanpajı olmayan.

DEVŞİRİMSİZ

Düzenli olarak derlenmemiş.

AŞAĞIBURNAZ

Hatay şehrinde, Erzin ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

TEREDDÜTSÜZ

Tereddüdü olmayan, duraksamasız. Tereddüde yol açmayan. Kararlı olarak, duraksamadan.

PELEVERTSİZ

Biçimsiz, çirkin : Şu adamın ayakları çok pelevertsiz.

STANDARTSIZ

Standardı olmayan.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük