Sonu Z ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "z" olan 11 harfli toplam 220 adet kelime bulundu. Sonu z harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında z harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ADIBİLİNMEZ

Gelincik.

AKROSİYANOZ

İnsanlarda, kanda oksijen azalması veya indirgenmiş hâlde hemoglobin bulunması nedeniyle, ayak ve bacaklarda deri renginin bakışımlı olarak mavi veya mor renkte boyanması. Septisemiden ölen veya iyileşen buzağılarda genellikle kangrenle birlikte görülür.

HEPATİKOLOZ

Hepaticola cinsi nematotların neden olduğu bir hastalık.

SPERMOGENEZ

Sperma oluşumu.

ÇİKOLATASIZ

Çikolatası olmayan.

KALDIRIMSIZ

Kaldırımı olmayan. Kaldırım olmadan.

MUKABELESİZ

Karşılığı olmayan.

SALLANTISIZ

Sallantısı olmayan.

ANTRENÖRSÜZ

Çalıştırıcısız.

YILDIZTONOZ

(Mimarlık) Geçgotik kiliselerde görülen yıldız biçimi parçalı tonoz. a. bk. beşiktonoz, haçtonoz.

HEMİSELÜLOZ

Bitki hücresi duvarında bulunan bir grup polisakkaritten biri; bazı tohumlarda depo karbohidratı. Bitki hücre duvarında bulunan, sellüloza benzer fakat daha küçük, alkalilerde eriyen, çeşitli şeker moleküllerinden oluşmuş yüksek molekül ağırlıklı polisakkaritlerin bir grubunun genel adı.

İSTİKRARSIZ

Dengesiz.

DEVŞİRİMSİZ

Düzenli olarak derlenmemiş.

OTOPROTOLİZ

Bir çözücünün iyonlaşma olayı.

NÖROHİPOFİZ

Hipotalamustan gelen sinir uçlarını kapsayan, vazopressin ve oksitosin hormonlarını salgılayan, nöral lop ile nöral saptan oluşmuş hipofiz bezinin art lobu. Hipofiz arka lobu.

HOLOSELÜLOZ

Odunun karbohidrat bileşenlerinin tamamı.

KULLANIŞSIZ

Kullanılması güç, kullanılmaya elverişli olmayan.

EKZONÜKLEAZ

Nükleik asit zincirinin uç kısmından nükleotitleri tek tek uzaklaştıran enzim. Genellikle ribonükleotit veya deoksiribonükleotit zincirlerinin son kısmındaki fosfodiester bağlarının hidrolizini katalize eden ve mononükleotitleri meydana getiren herhangi bir nükleaz.

KARAKTERSİZ

Karakteri kötü olan.

HEMODİYALİZ

Geçirgen bir zardan süzerek zehirli artıkları ayıklamak ve kanı temizlemek için kullanılan tedavi yöntemi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük