Sonu Z ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "z" olan 11 harfli toplam 220 adet kelime bulundu. Sonu z harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında z harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BALLIBOYNUZ

Bakla şeklinde ve kahve renkli, yenilebilen, tatlı bir çeşit meyve.

KOLİBASİLOZ

Esherichia coli'nin neden olduğu enfeksiyon.

NÖRAMİNİDAZ

Glikoproteinlerde karbohidrat yan zincirinden uçtaki N-asetil nöraminik asidi çıkaran enzim. Bazı virüslerin yüzeyinde olan ve hücrelerde bu virüsler için bulunan reseptörleri tahrip eden bir enzim.

OSTEOSENTEZ

Kırık kemik uçlarının metalik, sentetik veya organik araçlarla, değişik yöntemlere göre birleştirilip tespit edilerek kemik bütünlüğünün sağlanmasına yönelik yapılan ameliyat.

ENDONÜKLEAZ

Nükleik asit zinciri içindeki bağları belirli yerlerden kesen enzimler grubunun genel adı. Ribonükleotit veya deoksiribonükleotit zincirlerinin iç kısmındaki fosfodiester bağlarının hidrolizini katalize eden ve poli veya oligonükleotitleri meydana getiren herhangi bir nükleaz.

RİBONÜKLEAZ

RNA'yı kısa nükleotit dizilerine veya ribonükleotitlerine parçalayan bir grup enzim. Ribonükleik asiti parçalayan enzim, RNAaz, RNaz. RNA'daki nükleotitler arasındaki fosfodiester bağlarını hidrolize eden nükleaz enzimi.

ORGANOGENEZ

Organların oluşması ve gelişmesi. Embriyoda organ ve organ sistemlerinin oluşması. Embriyo gelişiminde organ ve sistemlerin oluşmaya başladığı dönem.

ANİSTREPLAZ

Plazminojenin kandaki bilinen biçimi olan glu-plazminojene göre pıhtıya daha fazla ilgi ve seçicilik gösteren, liz-plazminojen biçiminin sterptokinazla yaptığı karmaşık yapı.

HİPERDİÜREZ

Aşırı miktarda idrar çıkarılması.

KARYOREKSİZ

Hücre çekirdeğinin parçalanması.

İKRAMİYESİZ

İkramiyesi olmayan.

OSTEONEKROZ

Kemik nekrozu.

GILLIGIŞSIZ

Gizli amacı olmayan, inandırıcılık ve kandırıcılıktan uzak.

ÇUKURABANOZ

İçel ilinde, Anamur ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

FERROKSİDAZ

Seruloplazmin.

TROMBOSİTOZ

Kanda trombosit sayısında artma. Kanda kan pulcuğu sayısının artması.

İÇTENLİKSİZ

İçten olmayan, samimiyetsiz.

DARTIŞIKSIZ

İhtilâfsız, bilâ itiraz.

AŞAĞICAMBAZ

Ardahan ilinde, Çıldır ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

HEMODİYALİZ

Geçirgen bir zardan süzerek zehirli artıkları ayıklamak ve kanı temizlemek için kullanılan tedavi yöntemi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük