Sonu Z ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "z" olan 10 harfli toplam 484 adet kelime bulundu. Sonu z harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında z harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

METELİKSİZ

Parası olmayan, züğürt. Parası olmadan.

CAMEKANSIZ

Camekânı olmayan.

BAŞLAYINIZ

İki yarışmacının karşılaşmaya başlamalarını bildiren başyargıcı komutu.

DAVULUMBAZ

Davlumbaz.

YAKALIKSIZ

Yakalığı olmayan.

KADINCAĞIZ

Kendisine şefkat ve acıma duyulan kadın.

TRANSLOKAZ

Zar geçirgenlik engeline rağmen bir maddenin kolaylaştırılmış difuzyonuna aracılık eden herhangi bir enzim. Faktör G; protein sentezi sırasında peptidil tRNA'nın, ribozomun A yerinden P yerine geçişindeki GTP bağımlı yer değiştirmeyi katalizleyen enzim. Ribozomun mRNA üzerinde bir kodonluk mesafe kadar hareket etmesi gibi bir harekete neden olan veya bir hareketi sağlayan enzim.

ELMACIKSIZ

Elmacık kemiklerinden biri ya da ikisi olmayan at.

AKANYILDIZ

Güneş dizgesine bağlı, kesin yörüngeleri bulunmayan ve bu nedenle havayuvarının üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gökcismi. Yer'in havayuvarına girince sürtünmeden dolayı akkor duruma gelen ve ardından bir ışık çizgisi bırakarak geçen meteor. Güneş sistemi içinde hareket ederken dünya atmosferinin üst katmanlarına girip sürtünme sonucu ateş külçesi durumuna dönüşen küçük nesne.

FİYASKOSUZ

Fiyasko vermeyen.

TAVSİYESİZ

Kayırılmayan.

GİRİNTİSİZ

Girintisi olmayan.

DESTEPESİZ

Dikkatsiz hareketlerde bulunan kişi.

AVANTAJSIZ

Yararsız.

KABAHATSİZ

Kabahati olmayan, kusursuz, suçsuz.

ANLAŞMASIZ

Anlaşması olmayan, anlaşmaya dayanmayan. Anlaşma yapılmadan.

TROMBOPOEZ

Trombosit oluşumu.

PEŞİNATSIZ

Peşin para vermeden veya almadan.

NOKARDİYOZ

Çeşitli balık türlerinde, Nocardia asteroides'in neden olduğu, anoreksia, inaktivite, derinin renginde değişme, zayıflama ve enfeksiyonun ilerlemiş olgularında deride kazeöz ve nodüler lezyonlar ve karında sıvı birikmesiyle karakterize kronik, sporadik bakteriyel bir enfeksiyon.

DARMATINAZ

Karmakarışık.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük