Sonu Z ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "z" olan 10 harfli toplam 484 adet kelime bulundu. Sonu z harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında z harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İKTİSATSIZ

Aşırı harcama yapan veya gerektiren (kimse, şey).

KARYOKİNEZ

Çok hücreli canlılarda hücrenin belli evrelerden geçerek çoğalması, mitoz. Mitoz. Mitoz bölünmede çekirdekte ortaya çıkan değişikliklerin tümü.

ÇİÇEKLİDÜZ

Trabzon şehri, Akçaabat ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

PALANGASIZ

Palangası olmayan.

BAŞLAYINIZ

İki yarışmacının karşılaşmaya başlamalarını bildiren başyargıcı komutu.

HACIYATMAZ

Yere nasıl bırakılırsa bırakılsın, dibinde bulunan ağırlık sebebiyle dik bir durum alan oyuncak. Güç durumlarda çıkarı için kişiliğinden özveride bulunarak kendini çabucak toparlamayı beceren kimse.

DÖNÜŞÜMSÜZ

Geriye döndürülemez, tersine çevrilemez, değiştirilemez, irreverzibl.

İSKONTOSUZ

İndirimsiz.

KATIŞIKSIZ

İçine başka şeyler karışmamış olan, arı, saf (II).

BÖLÜNTÜSÜZ

Bölüntüsü olmayan.

YIRTMAÇSIZ

Yırtmacı olmayan.

MAZARATSIZ

Orta, ne iyi ne kötü.

KELEPÇESİZ

Kelepçesi olmayan. Kelepçe takılı olmadan.

TATAVATSIZ

Patavatsız.

ESRARENGİZ

Gizemli.

TARAKTONOZ

(Mimarlık) Dörtte bir küre biçiminde tonoz. a. bk. tonoz, manastır tonozu, haçtonoz.

KISINTISIZ

Kısıntıya dayanmayan, kısıntısı olmayan.

SUGÖTÜRMEZ

Başka bir yoruma elverişli olmayan, kesin, sözgötürmez.

SKİFOMEDÜZ

Gerçek medüzlerde, medüz dölüne verilen genel bir ad. Gerçekmedüzlerde medüz dölüne verilen genel bir ad.

DEBDEBESİZ

Debdebesi olmayan.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük