Z ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "z" olan, 3 harfli toplam 59 adet kelime bulunmaktadır. z harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu z harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ZOM

Çok sarhoş. Olgun (kimse).

ZEK

Tarlada ekin, fide, fidanlar arasında yetişen zararlı ot. Nemli.

ZAM

Bir şeyin fiyatını artırma, bindirim.

ZOL

Çarık yapmak için kesilen gön parçalan. Bir çarık eninde kesilmiş gön, deri. Parça, kısım.

ZÜL

Alçalma, düşkünlük. Ayıplanacak şey.

ZAG

Kargaya benzeyen, kara renkli bir kuş. Hayvan çanı. (Söğütönü Eskişehir).

ZAÇ

Kükürtle demir bileşimlerinden biri.

ZIL

Dişeti, damak. Güç. Güç kullanılarak sığdırılan nesne.

ZÜT

Salt.

ZIĞ

Çamur. Ezinç, üzüntü. Çıkışma. Gübre suyu. Sulu çamur.

ZOR

Sıkıntı veya güçlükle yapılan, kolay karşıtı. Yüküm, mecburiyet. Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık. "Yapamazsın" anlamında kullanılan bir söz. Güçlükle. Baskı.

ZİH

Yayın sinirden şeridi.

ZİL

İşaret vermek, uyarmak, çağırmak için kullanılan ve bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluşan, elle veya başka düzenlerle işletilebilen araç. Birbirine çarparak ses çıkartmak için parmaklara veya tefin kasnağındaki deliklere takılan yuvarlak, metal nesne. Parasız.

ZIV

Tığ.

ZÖV

Yeni doğmuş çocukların başında çıkan çıban.

ZIP

Zıplayan veya birdenbire fırlayan bir şeyin hareketi veya çıkardığı ses.

ZIT

Karşıt, ters.

ZIR

Büsbütün, tümden. Kâğıt oyununda fazla sayı yapma. Ağlamaklı olanı, iyice ağlatmak için söylenen bir söz. Perişan. Hiç.

ZİR

Alt. Aşağı.