Z ile başlayan 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "z" olan, 10 harfli toplam 168 adet kelime bulunmaktadır. z harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu z harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde z harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ZARZAVATCİ

Sebze yetiştiren ve satan.

ZEYTİNBELİ

Adana şehri, Yumurtalık belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ZANGADANAK

Birdenbire.

ZEYTUNGARA

Koyu zeytin rengi.

ZERLEZEBİL

Döküm saçım.

ZAPIRDAMAK

Ayaklar tak tak ses çıkararak koşmak. Aşırı saygı göstermek.

ZOKULDAMAK

Zonklamak.

ZARFLANMAK

Zarf içine konulmak.

ZABAHLAMAH

Sabahlamak.

ZILLIZIBIK

Söğüt dalından yapılan düdük.

ZEMBEREKLİ

Zembereği olan.

ZAMANAŞIMI

ıskati mürûr- ı zaman. Yasalarda belirtilen konular gerçekleştikten ve sınırları çizilen süreler geçirildikten sonra bir yükümlülükten kurtulmuş olma.

ZIRVALAMAK

Boş ve anlamsız sözler söylemek, saçmalamak.

ZIPIRDAMAK

Tepinerek, bastığı yerden ses çıkararak gezinmek.

ZEBUNLAŞMA

Zebunlaşmak durumu.

ZIRTAPOZCA

Zıpırca.

ZIMBALAMAK

Bir şeyin üzerinde zımba ile delik açmak. Bıçaklamak, bıçakla vurmak, öldürmek. Zımbayla delik açmak.

ZAMANDİZİN

Zaman ölçüsü üzerinde çalışan ve olayları zaman sıvasına göre veren bilim. Gökbilimde, gözlemlere dayanarak zaman ölçeğini saptayan; tutulmaları, gezegenlerle ilgili önemli olayları, yıldızların yerlerini zaman sırasına göre veren dal. „.

ZİYARETGAH

Ziyaret yeri.

ZARINCAMAK

Sızlanarak baş ağrıtmak, tedirgin etmek. Acıdan inlemek, ah vah ederek yaşamak.