YUZ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "yuz" olan, toplam 8 adet kelime bulunmaktadır. yuz ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu yuz ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde yuz olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

YUZ

Satıh. Çehre - yuz vermak: yüz vermek. Yüz (sayısı) - yuz dört: yüzdört. Yüz.

YUZÜK

Yüzük.

YUZİN

Yüzlek, sathi.

YUZMAK

Yıkamak. Yüzmek, bk. uzmak. Soymak, yüzmek.

YUZUNKUYU

Yüzükoyun.

YUZUNKUYUN

Yüzükoyun.

YUZUK

Yüzük. Yüzük - hatem yuzugi: masal dünyasında bir yüzük.

YUZGEÇ

Yüzme.

  -   -   -  

Anlamında YUZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde YUZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ÇOCUYUZ

Çocuğuyuz.

DERİKÖSTEBEĞİ

Solucan kurtçuklarının, yüzlek deri katlarında meydana getirdiği, belli bir biçimi olmayan, kanlı, yangılı, kabarcıklı ve kaşıntılı değişmeler; çalılık uyuzu, göçmen kurtçuk.

UYUZ

Uyuz böceğinin, üst derinin altına girerek yaptığı kaşındırıcı, bulaşıcı bir deri hastalığı. Düşük nitelikli, değersiz (mal). Hareketli, canlı olmayan, uyuşuk, pısırık, miskin kimse. Parası olmayan, züğürt kimse. Bu hastalığa tutulmuş olan. Hoşlanılmayan, sevimsiz kimse.

CHORİOPTES

Psoroptidae ailesinde bulunan sığır, koyun, keçi ve atların derisinin yüzeyinde yaşayan, epitel hücrelerle beslenen akar cinsi. Özellikle kol ve bacaklarda uyuz hastalığına neden olur.

UYUZLU

Uyuz hastalığı olan (kimse), uyuz.

GER

Kene. Kahverengi inek. Karnı, bacağı, burnu ya da kulakları beyaz ile siyah arası renkte olan keçi, eşek vb.hayvanlar (için)-.Bizim ger keçi gelmedi. Keçi ve benzerleri hayvanlarda tam siyah olmayan, siyahla beyaz arası bir renk. Açık maviye yakın, gök renginde (keçi): Ger keçi gitti. Kestane renginde (eşek). Kahve rengi ile sarı arası renk (keçi için): Ger keçiyi satalım önce. Başı beyaz olan keçi: Bu keçinin oğlağı ger. Güzel ve kuvvetli (inek için): Bizim ger ineği tren ezmiş. Dut ağacının budanmayıp seneye kalan dallan: Senin ağaçlar ger bana yaramaz. Çengelli iğlerin ucundaki tel çengel: İğin geri eğrildi. Leke: Bu ger çıkmıyor. Meyvelerin özsuyu: Almanın geri çıkmış. Tek tük ağaç bulunan kayalık yer. Dağ ve tepelerin üzerindeki yüksek burun. Dişi ördek: Bugün çayda iki ger gördüm. Ekşi. Uyuz hastalığı. Eski türkçe kermek: 'teşi'nin tepesinde bulunan ipliğin geçirildiği çengel. Mısır, kabak ve benzerleri bitkilerin saydamsı görünüşlü olan gövde ve dallarına verilen isim. Granüllü endoplazmik retikulum.

CIBIZ

Tüyü dökülmüş. Kel. İnce ve az tüylü köpek. Keçilerde olan uyuz hastalığı. Çıplak.

ÖRÜMCEĞİMSİLER

Karada yaşayan akrepler, örümcekler, keneler ve uyuz böceklerini içine alan, dört çift ayaklı eklem bacaklılar sınıfı.

AKARİOZİS

Hasat akarları (Trombicula), Sarcoptes ve Demodex cinsi gibi zorunlu dış parazitlerin hayvanları enfeste ederek oluşturduğu önemli deri hastalıkları, kene veya uyuz etkenlerinin neden olduğu enfestasyon, akaridiyazis, akarinozis.

GAŞITMA

Uyuz.

ENFESTASYON

Parazitik eklem bacaklıların canlıların vücut yüzeyine saldırarak yerleşmesi ve orada gelişerek üremesi. Parazitlerin hastalık oluşturmak üzere konakçı organizmaya geçmesi. Konakçıya geçen parazitlerin vücutta yerleşip çoğalması sonucu meydana gelen patolojik durum, infestasyon. Uyuz etkenleri, keneler ve diğer dış parazitlerin deri üzerinde bulunması.

AKARİSİT

Akarlara (kene vb.) karşı kullanılan öldürücü madde. Kene veya akarları öldüren ilaç, uyuz ilacı. Akar, kene ve benzerleri parazitlere karşı kullanılan öldürücü madde.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

AKAROLOJİ

Uyuz böcekleri ile keneleri inceleyen bilim dalı. Kene ve uyuz böceklerini inceleyen bilim dalı. Kene ve akarları inceleyen bilim dalı.

UYUZLAŞMA

Uyuzlaşmak işi.

AMANDİBULATA

Antenleri ve alt çeneleri bulunmayan örümcek, akrep, kene ve uyuz etkenleri gibi eklem bacaklılar. Bu canlılarda ağzın arkasındaki birinci ek yapı keliser adı verilen beslenme organına dönüştüğünden bu alt bölümdeki canlılar Chelicerata olarak da adlandırılmaktadır.

ACARUS

Acaridae ailesinde bulunan genellikle dış parazit olarak yaşayan kaşıntı, uyuz ve diğer deri hastalıklarına neden olan akar cinsi.

ARACHNİDA

Araneae (örümcekler), Acarina (kene ve uyuz etkenleri) ve Scorpionida (akrepler) olmak üzere üç takımı içeren eklem bacaklı sınıfı.

UYUZLUK

Uyuz olma durumu. Beceriksizlik, pısırıklık. Parasızlık.

GECİK

Dizkapağı. Süslü, güzel, zarif, şık (kimse). Uyuz hastalığı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük