YUNUSBALIĞIGİLLER Nedir?

YUNUSBALIĞIGİLLER kelimesi ilk harfi Y ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında y sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi y , ikinci harfi u , üçüncü harfi n , dördüncü harfi u , beşinci harfi s , altıncı harfi b , yedinci harfi a , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi ı , onuncu harfi ğ , onbirinci harfi ı , onikinci harfi g , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi l , onaltıncı harfi e , onyedinci harfi r şeklindedir. Başı y sonu r olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

YUNUSBALIĞIGİLLER anlamı

(Delphinidae),iyi bilinen türleridir.

YUNUSBALIĞIGİLLER hakkında bilgiler

YUNUSBALIĞIGİLLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük