YUKARISERİNYER Nedir?

YUKARISERİNYER kelimesi ilk harfi Y ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında y sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi y , ikinci harfi u , üçüncü harfi k , dördüncü harfi a , beşinci harfi r , altıncı harfi ı , yedinci harfi s , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi i , onbirinci harfi n , onikinci harfi y , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi r şeklindedir. Başı y sonu r olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

YUKARISERİNYER anlamı

Bingöl kenti, Kiğı ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

YUKARISERİNYER hakkında bilgiler

YUKARISERİNYER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük