YUKARIKIZILCAÖREN Nedir?

YUKARIKIZILCAÖREN kelimesi ilk harfi Y ve son harfi N olan bir kelimedir. Başında y sonunda n olan kelimenin birinci baş harfi y , ikinci harfi u , üçüncü harfi k , dördüncü harfi a , beşinci harfi r , altıncı harfi ı , yedinci harfi k , sekizinci harfi ı , dokuzuncu harfi z , onuncu harfi ı , onbirinci harfi l , onikinci harfi c , onüçüncü harfi a , ondördüncü harfi ö , onbeşinci harfi r , onaltıncı harfi e , onyedinci harfi n şeklindedir. Başı y sonu n olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

YUKARIKIZILCAÖREN anlamı

Karabük şehri, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

YUKARIKIZILCAÖREN hakkında bilgiler

YUKARIKIZILCAÖREN ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.