YUKARIKIZILÇEVLİK Nedir?

YUKARIKIZILÇEVLİK kelimesi ilk harfi Y ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında y sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi y , ikinci harfi u , üçüncü harfi k , dördüncü harfi a , beşinci harfi r , altıncı harfi ı , yedinci harfi k , sekizinci harfi ı , dokuzuncu harfi z , onuncu harfi ı , onbirinci harfi l , onikinci harfi ç , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi v , onbeşinci harfi l , onaltıncı harfi i , onyedinci harfi k şeklindedir. Başı y sonu k olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

YUKARIKIZILÇEVLİK anlamı

Kayseri ilinde, Pınarbaşı ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

YUKARIKIZILÇEVLİK hakkında bilgiler

YUKARIKIZILÇEVLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.