YUKARIŞAHİNLER Nedir?

YUKARIŞAHİNLER kelimesi ilk harfi Y ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında y sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi y , ikinci harfi u , üçüncü harfi k , dördüncü harfi a , beşinci harfi r , altıncı harfi ı , yedinci harfi ş , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi h , onuncu harfi i , onbirinci harfi n , onikinci harfi l , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi r şeklindedir. Başı y sonu r olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

YUKARIŞAHİNLER anlamı

Artvin ilinde, Arhavi belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

YUKARIŞAHİNLER hakkında bilgiler

YUKARIŞAHİNLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük