YUĞU ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "yuğu" olan, toplam 8 adet kelime bulunmaktadır. yuğu ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu yuğu ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde yuğu olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

YUĞURTÇİÇEĞİ

11 harfli kelimeler

YUĞURLANMAK

9 harfli kelimeler

YUĞURTMAK, YUĞURTMEC

8 harfli kelimeler

YUĞURMAK, YUĞURTMA, YUĞURUCU

4 harfli kelimeler

YUĞU

Bazı kelimelerin anlamları

YUĞU

Loğ taşı, toprak damı düzlemek ve pekiştirmekte kullanılan taş silindir.

YUĞURTMEC

Kısır hayvan.

YUĞURTÇİÇEĞİ

Papatya.

YUĞURMAK

Yoğurmak. Eski türkçe yogurmak: yuğurmak.

YUĞURTMA

Kayısı, zerdali ezmesinin yumurta biçiminde yuvarlanıp, kurutulmasıyla yapılan bir yiyecek.

YUĞURLANMAK

Yoğrulmak.

YUĞURUCU

Hamur yoğurma işini yapan.

YUĞURTMAK

Koşmak.

  -   -   -  

Anlamında YUĞU bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde YUĞU geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KÖFTEN

Küçük mağara, kaya oyuğu, in.

ARKOSOLYUM

(Mimarlık) Katakomplarda ölülerin içine dikine yerleştirildiği duvar oyuğu.

OYUKLU

Oyuğu olan, oyukları bulunan.

KAKLIÇ

Taş oyuğu. İzmir ili, Çiğli ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

DUVARGÖZÜ

Raf olarak kullanılmak üzere duvar içine açılmış oyuk. İçine heykel yerleştirilen, üstü küçük yarım kubbeli ya da düz olan duvar oyuğu.

YARLAĞAN

Taş oyuğu, yarık. Susuzluktan, toprakta oluşan çatlak. Taştan, tuğladan, kerpiçten yapılan ocak, maltız.

YALAH

Hayvanların içinden yemek yediği, taş, ağaç, çanak ve benzerleri kap. Hayvanların su içtiği ağaç kap, taş oyuğu. Hayvanların su içmesi için, ağaç, taş ve benzerleri maddelerden yapılan ve çeşmelerin önünde bulunan oluk, tekne. Çukur yer (genellikle kazılmış). Saksı. Küçük su birikintisi, gölcük. Ağaç leğen. Ahırda, hayvan pisliklerinin biriktiği uzun çukur. Ortası çukur tarla. 1. Vadilerdeki küçük, verimli düzlük. 1. Kuytu yer. 1. Dağ yamacındaki düzlük. 1. Sahan, tabak, çanak, tas gibi kaplara verilen genel ad. 1. Suyun akarken yardığı yer. 1. Kalaycılıkta, bakır temizlenen yer. 1. Sığ, derin olmayan. Geveze, boşboğaz, söz taşıyarak arabozan. Sırnaşık, eğitimsiz. Dalkavuk. Açgözlü, bedavacı, asalak, arsız. Dönek. Aşağılık, onursuz. İkiyüzlü. Her işe burnunu sokan. Sürtük. 1. Hoppa, kötü kadın. Eski türkçe yal+ak: Köpeğe yiyecek verilen kap; çeşmede hayvanların su içtiği tekne (Erzincan Merkez). Kedi ve köpeklerin yemek kabı. Çukur, dere vadisi.

EKOYLUM

(Mimarlık). Camilerde yarım kubbelerin iki ya da üç yanında küçük yarım kubbelerle yapılan oylum eklemeleri. Eski Yunanda üstü yarım kubbe ile örtülü, oturulacak duvar oyuğu.

ÇİÇEKLİK

Koparılmış çiçekleri koymaya yarar kap. Eski evlerde süs eşyası konulan raflı duvar oyuğu. Çiçek saksılarını koymaya veya çiçek yetiştirmeye ayrılmış yer. Çiçeğin üzerinde çanak, taç ve öteki organlarının bulunduğu parça.

TİRPİCİ

Geçimini hamur yuğurma ile sağlayan kişi. (Çavuşlu Görele Giresun).

DÜVEK

Taş oyuğu. Hayvanların çamurdaki ayak izleri.

BİÇİK

Sel yatağı, dere, dere yatağı. Kadınların meme uçlarında, çocukların ayaklarında, hayvanların ayak parmaklarıyla bileklerinde ter, pislik, çamur v.s. sebeplerden ileri gelen sulu yara. Bir tane, bir tanecik. Dağda, iki kaya arasındaki boşluk. İki derenin birleştiği yer. Kesik, biçilmiş. Denize doğru uzanmış kara parçası, burun. Dağlarda, tepelerde sellerin açtığı yarıntı. Su yolu. Dana. Kuyruğu düğümlü koç. Köşe, bucak, uç, açı. Buzağı. Sığır yavrusu, buzağı. Nergiz çiçeğinin yetiştiği kaya oyuğu. Dana, sığır yavrusu. Buzağıdan büyük yavru. Işığı renklerine ayırmak için kullanılan üçgen kesitli altı yüzlü saydam nesne. Kesik, kesilmiş.

AVKIMAK

Çamaşırı durulamak. Yuğurulmuş hamuru yapışmaması için una bulayarak yumak yumak hazırlamak. Çitilemek, avuç içinde sıkıştırmak, ovmak, ovalamak.

TİRKE

Bakır hamur yuğurma kabı.

SÖĞÜRCE

At gibi hayvanların tırnaklarının oyuğu.

YUKURMAK

Yuğurmak.

TIHRAZ

Kaya oyuğu, dehliz.

DOLGU

Bir oyuğun, bir kovuğun içine doldurulan madde. Toprak doldurma işlemi. Bu işlemin sonucu. Cevher alınmasından sonra oluşan boşlukların doldurulma işleminde kullanılan taş, toprak vb. malzeme.