YOĞUNLUKÖLÇER Nedir?

YOĞUNLUKÖLÇER kelimesi ilk harfi Y ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında y sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi y , ikinci harfi o , üçüncü harfi ğ , dördüncü harfi u , beşinci harfi n , altıncı harfi l , yedinci harfi u , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi ö , onuncu harfi l , onbirinci harfi ç , onikinci harfi e , onüçüncü harfi r şeklindedir. Başı y sonu r olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

YOĞUNLUKÖLÇER anlamı

Sıvıların özgül ağırlığını ölçen araç, dansimetre.

YOĞUNLUKÖLÇER hakkında bilgiler

YOĞUNLUKÖLÇER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük