Sonu YİT ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "yit" olan, toplam 46 adet kelime bulunmaktadır. Sonu yit ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında yit olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde yit olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

ORBİTOSFENOYİT

13 harfli kelimeler

SAVCILIEBEYİT

12 harfli kelimeler

BAZİSFENOYİT, KRİSTALLOYİT, PARASFENOYİT

11 harfli kelimeler

PRESFENOYİT, YUKARISEYİT

9 harfli kelimeler

MÜTEZAYİT, EHLİBEYİT, EMİRSEYİT, KARAHAYİT, KOCASEYİT, MİYELOYİT, ORGANOYİT, PİRENOYİT

8 harfli kelimeler

KANBİYİT, MUKAYYİT

7 harfli kelimeler

ALTAYİT, KİNEYİT, LEGEYİT, MÜTAYİT, ÖZVAYİT, PİNEYİT, SEROYİT

6 harfli kelimeler

LİNYİT, MEYYİT, TAKYİT, TEZYİT, AVEYİT, MEZYİT, OSAYİT, SEYYİT

5 harfli kelimeler

BEYİT, GİYİT, SEYİT, TEYİT, BİYİT, ÇİYİT, GAYİT, ĞAYİT, HAYİT, MEYİT, ŞAYİT, ŞEYİT

4 harfli kelimeler

İYİT

3 harfli kelimeler

YİT

Bazı kelimelerin anlamları

YİT

Yiğit.

ORGANOYİT

Düzenli bir yapısı olma durumu.

MİYELOYİT

Omuriliğe benzer, iliksi.

PİRENOYİT

Alg hücresi kloroplâstlarında protein içeren granüllü materyalin yoğun olarak paketlendiği bölgeler.

PARASFENOYİT

Bazı omurgalılarda, kranyumun zemininde bulunan kafatası kemiği.

KRİSTALLOYİT

Bir çözelti içinde hayvansal ya da bitkisel bir zardan kolayca geçen bir madde. Bazı bitki hücrelerinde görülen protein kristali.

EHLİBEYİT

Hz. Muhammed'in kızı, damadı ve torunlarından oluşan ailesi.

SAVCILIEBEYİT

Kırşehir şehrinde, Savcılı nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

EMİRSEYİT

Tokat ilinde, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

PRESFENOYİT

Birçok omurgalılarda sfenoyidin önünde bulunan kafatası kemiği; sfenoyit kemiğin ön kısmı.

KOCASEYİT

Balıkesir ili, Havran ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

BAZİSFENOYİT

Kafatasının kaidesinin ortasındaki kemik.

ORBİTOSFENOYİT

Ahn kemiği ile presfenoyit kemik arasında bulunan çift kafatası elemanı.

YUKARISEYİT

Denizli ilinde, Çal belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

MÜTEZAYİT

Artan, çoğalan.

KARAHAYİT

İzmir şehri, Bayındır ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

  -   -   -  

Anlamında YİT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde YİT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BEYİTLİ

Beyti bulunan, içinde beyit olan.

BELGELİ

Belgesi olan (kimse). İki yıl üst üste sınıfta kaldığı için okula devam etme hakkını yitirerek belge alan (öğrenci).

BAYILMAK

Baygın duruma girmek, uyur gibi olmak, kendinden geçmek, kendini kaybetmek. Vermek, ödemek. Sıcak, açlık, susuzluk, yorgunluk vb. etkenlerle dayanma gücünü yitirmek. Çok hoşlanmak, çok sevmek.

AGRAFİ

Yazma yitimi.

ALEKSİ

Okuma yitimi.

ARTIRILMAK

Artırma işine konu olmak, çoğaltılmak, tezyit edilmek.

ANALJEZİ

Ağrı yitimi.

ADSIZ

Adı olmayan, isimsiz. Tanınmayan, bilinmeyen, isimsiz. Türklerde, ailesinden ayrıldığı için artık onun adını taşımak, onun adıyla anılmak hakkını yitirmiş olan, bir yararlık gösterdiğinde ancak ad kazanabilen delikanlı, isimsiz.

BAYAT

Taze olmayan. Güncelliğini, önemini, özelliğini yitirmiş, çok söylenmiş. Çorum iline bağlı ilçelerden biri. Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri. Afyonkarahisar iline bağlı ilçelerden biri.

BAYATLAMAK

Bayat duruma gelmek, tazeliğini yitirmek. Güncelliğini, önemini, özelliğini yitirmek.

AZALTMAK

Az denecek bir miktara indirmek. Eskisinden az bir duruma getirmek. Etkisini yitirmesine sebep olmak, hafifletmek.

AMNEZİ

Bellek yitimi.

AZALMAK

Az denecek bir miktara inmek. Etkisini yitirmek, hafiflemek. Eskisinden az bir duruma gelmek.

ABULİ

İrade yitimi.

BATIRMAK

Bir şeyin sıvı veya yumuşak bir maddenin içine gömülmesine yol açmak, batmasını sağlamak. Kirletmek. Yitirmek. Mahvetmek. Bir kimseyi çekiştirip iyice kötülemek. Bir işte kazanç sağlayamaz duruma gelmek.

AFONİ

Ses yitimi.

APRAKSİ

Beceri yitimi.

AÇILMAK

Açma işine konu olmak. Kendine gelmek, biraz iyileşmek, ferahlamak. Kıyıdan uzaklaşmak. Yeni bir bakış açısı getirmek. Renk koyuluğunu yitirmek. Kapı, yol vb. geçit vermek. Gereken güce ulaşmak. Kuruluşlar ilk kez veya yeniden işe başlamak. Sıkılması, çekinmesi, tutukluğu kalmamak. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapmak. Ayrıntıya girmek. Sırrını, üzüntüsünü, sorunlarını birine söylemek. Genişlemek, bollaşmak. İşini gereğinden veya yapabileceğinden geniş tutmak. Delinmek, yırtılmak. Sis, karanlık, duman vb. dağılmak, yoğunluğunu yitirmek.

AFAZİ

Söz yitimi.

ANESTEZİ

Canlı vücudunun tümünde veya bir bölgesinde ağrı, ısı, ışık ve dokunma gibi tüm duyuların ortadan kaldırılması, duyu yitimi. Belirli bir sinirin hasarına bağlı olarak vücutta ilgili bölgede ortaya çıkan duyu olmaması.