YİT ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "yit" olan, toplam 47 adet kelime bulunmaktadır. yit ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu yit ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde yit olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

YİTİREBİLMEK, YİTİRİVERMEK

11 harfli kelimeler

YİTİKLENMEK, YİTİREBİLME, YİTİRİVERME, YİTİŞTİRMEK

10 harfli kelimeler

YİTİRİLMEK, YİTEKLEMEK, YİTİKLEMEK, YİTİŞLEMEK, YİTİZLEMEK

9 harfli kelimeler

YİTİRİLME, YİTELEMEK, YİTİRTMEK

8 harfli kelimeler

YİTİKLİK, YİTİRMEK, YİTİLMEK, YİTİNCEK, YİTİNMEK, YİTİRGEN, YİTİRMEZ, YİTİRTME, YİTİŞKİN, YİTİŞMEK, YİTÜRMEK, YİTÜTLÜK

7 harfli kelimeler

YİTİRİŞ, YİTİRME, YİTELİK, YİTEMEK, YİTİKÇİ, YİTİMEK, YİTİRİK, YİTİRİM, YİTÜMEK

6 harfli kelimeler

YİTMEK, YİTGİN, YİTMİŞ

5 harfli kelimeler

YİTİK, YİTİM, YİTME, YİTİŞ, YİTİZ, YİTÜK, YİTÜT

4 harfli kelimeler

YİTİ

3 harfli kelimeler

YİT

Bazı kelimelerin anlamları

YİT

Yiğit.

YİTİRİVERMEK

Aniden yitirmek.

YİTİZLEMEK

Tamam olup olmadığını denetlemek.

YİTİRTMEK

Yitirmesine neden olmak.

YİTİŞTİRMEK

Yetiştirmek. İtip kakmak.

YİTELEMEK

İteklemek, itmek.

YİTİRİLMEK

Yitirme işi yapılmak.

YİTİKLEMEK

Tamam olup olmadığını denetlemek.

YİTEKLEMEK

İteklemek, itmek.

YİTİREBİLME

Yitirebilmek işi.

YİTİKLENMEK

İtilip kakılmak. Saklanıp, göze görünmemek.

YİTİREBİLMEK

Yitirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

YİTİRİVERME

Yitirivermek işi.

YİTİRİLME

Yitirilmek işi.

YİTİŞLEMEK

İtmek, zorla ileri sürmek.

YİTİKLİK

Yitik olma durumu.

  -   -   -  

Anlamında YİT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde YİT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AGRAFİ

Yazma yitimi.

BAYAT

Taze olmayan. Güncelliğini, önemini, özelliğini yitirmiş, çok söylenmiş. Çorum iline bağlı ilçelerden biri. Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri. Afyonkarahisar iline bağlı ilçelerden biri.

AÇILMAK

Açma işine konu olmak. Kendine gelmek, biraz iyileşmek, ferahlamak. Kıyıdan uzaklaşmak. Yeni bir bakış açısı getirmek. Renk koyuluğunu yitirmek. Kapı, yol vb. geçit vermek. Gereken güce ulaşmak. Kuruluşlar ilk kez veya yeniden işe başlamak. Sıkılması, çekinmesi, tutukluğu kalmamak. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapmak. Ayrıntıya girmek. Sırrını, üzüntüsünü, sorunlarını birine söylemek. Genişlemek, bollaşmak. İşini gereğinden veya yapabileceğinden geniş tutmak. Delinmek, yırtılmak. Sis, karanlık, duman vb. dağılmak, yoğunluğunu yitirmek.

AMNEZİ

Bellek yitimi.

BELGELİ

Belgesi olan (kimse). İki yıl üst üste sınıfta kaldığı için okula devam etme hakkını yitirerek belge alan (öğrenci).

ARTIRILMAK

Artırma işine konu olmak, çoğaltılmak, tezyit edilmek.

AZALTMAK

Az denecek bir miktara indirmek. Eskisinden az bir duruma getirmek. Etkisini yitirmesine sebep olmak, hafifletmek.

APRAKSİ

Beceri yitimi.

ANESTEZİ

Canlı vücudunun tümünde veya bir bölgesinde ağrı, ısı, ışık ve dokunma gibi tüm duyuların ortadan kaldırılması, duyu yitimi. Belirli bir sinirin hasarına bağlı olarak vücutta ilgili bölgede ortaya çıkan duyu olmaması.

ADSIZ

Adı olmayan, isimsiz. Tanınmayan, bilinmeyen, isimsiz. Türklerde, ailesinden ayrıldığı için artık onun adını taşımak, onun adıyla anılmak hakkını yitirmiş olan, bir yararlık gösterdiğinde ancak ad kazanabilen delikanlı, isimsiz.

BAYILMAK

Baygın duruma girmek, uyur gibi olmak, kendinden geçmek, kendini kaybetmek. Vermek, ödemek. Sıcak, açlık, susuzluk, yorgunluk vb. etkenlerle dayanma gücünü yitirmek. Çok hoşlanmak, çok sevmek.

AFAZİ

Söz yitimi.

AZALMAK

Az denecek bir miktara inmek. Etkisini yitirmek, hafiflemek. Eskisinden az bir duruma gelmek.

ABULİ

İrade yitimi.

BAYATLAMAK

Bayat duruma gelmek, tazeliğini yitirmek. Güncelliğini, önemini, özelliğini yitirmek.

ALEKSİ

Okuma yitimi.

ANALJEZİ

Ağrı yitimi.

AFONİ

Ses yitimi.

BEYİTLİ

Beyti bulunan, içinde beyit olan.

BATIRMAK

Bir şeyin sıvı veya yumuşak bir maddenin içine gömülmesine yol açmak, batmasını sağlamak. Kirletmek. Yitirmek. Mahvetmek. Bir kimseyi çekiştirip iyice kötülemek. Bir işte kazanç sağlayamaz duruma gelmek.