YİR ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "yir" olan, toplam 53 adet kelime bulunmaktadır. yir ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu yir ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde yir olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

YİRMİBEŞOĞLU

11 harfli kelimeler

YİRMİŞERLİK, YİRİYEMEMEK

10 harfli kelimeler

YİRİLENMEK, YİRMİŞERLİ, YİRMİYÜZLÜ

9 harfli kelimeler

YİRCEGÖCE, YİRDİRMEK, YİRGENMEK, YİRKİLMEK, YİRKİNMEK

8 harfli kelimeler

YİRMİLİK, YİRMİNCİ, YİRMİŞER, YİRMİBİR, YİRENMEK, YİRGİDİN, YİRİKLİK, YİRİLMEK, YİRİNMEK, YİRİŞMEK, YİRİYNEN, YİRSİMEK, YİRTİMCİ

7 harfli kelimeler

YİRIBIK, YİRİBİK, YİRİCEK, YİRİKLİ, YİRİNTİ, YİRKENE, YİRTMAK, YİRTMEÇ

6 harfli kelimeler

YİREYH, YİRGEÇ, YİRGÜN, YİRKÖY, YİRMEK, YİROTU

5 harfli kelimeler

YİRMİ, YİRIK, YİRAH, YİRCE, YİREK, YİRIH, YİRİG, YİRİK, YİRİL, YİRİM, YİRİN, YİRÜK

4 harfli kelimeler

YİRA, YİRİ

3 harfli kelimeler

YİR

Bazı kelimelerin anlamları

YİR

Yer. Yer, mekân, mahal. Yer, arz, zemin. Yurt, memleket.

YİRDİRMEK

Kabalık etmek, pot kırmak.

YİRMİŞERLİK

İçinde yirmi tane bulunan.

YİRGENMEK

İğrenmek.

YİRCEGÖCE

Kokarca.

YİRMİYÜZLÜ

Yirmi yüzü olan çok yüzlü.

YİRMİŞER

Yirmi sayısının üleştirme sayı sıfatı. Her birine yirmi, her defasında yirmisi bir arada olan.

YİRMİNCİ

Yirmi sayısının sıra sıfatı, sırada on dokuzuncudan sonra gelen.

YİRİYEMEMEK

Yürüyememek.

YİRKİNMEK

İğrenmek.

YİRKİLMEK

İrkilmek.

YİRİLENMEK

İrileşmek.

YİRMİŞERLİ

Yirmişer yirmişer sıralanmış olan. Her biri yirmi birimden oluşan.

YİRMİBİR

Eldeki kâğıtların sayı toplamının yirmi bir olmasına dayalı bir tür iskambil oyunu.

YİRMİLİK

İçinde yirmi tane bulunan. Yarım kuruş değerinde para, yirmi para. Yirmi yaş ile ilgili, yirminci yaşa özgü. Yirmi lira değerinde kâğıt para.

YİRMİBEŞOĞLU

Karabük ilinde, Yenice ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

  -   -   -  

Anlamında YİR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde YİR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BÜGDÜZ

Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri.

DAYI

Annenin erkek kardeşi. Osmanlı Devleti'nde Tunus, Cezayir ve Trablusgarp'ta seçimle başa getirilen yönetici. Kabadayı. Kayırıcı. Cesur, yiğit. Yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözü.

BEGDİLİ

Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri.

ÇEPNİ

Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri.

AYKIRI

Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir, muhalif. Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjinal. Çapraz, ters. Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen. Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan.

DİNAR

Bahreyn, Cezayir, Irak, Karadağ, Kuveyt, Libya, Sırbistan, Tunus ve Ürdün kullanılan para birimi. Eski Yugoslavya'da kullanılan para birimi. Altın liranın yaklaşık dörtte biri değerinde olan eski bir para. Afyonkarahisar iline bağlı ilçelerden biri.

ASESBAŞI

Yeniçeri Ocağındaki askerî görevinin yanı sıra, başkentin düzenini korumakla da yükümlü olan yirmi sekizinci ortanın çorbacıbaşısı.

BAYINDIR

Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, bakımlı, imar edilmiş, mamur (yer), abat. İzmir iline bağlı ilçelerden biri. Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri.

DODURGA

Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri. Çorum iline bağlı ilçelerden biri.

BEÇENE

Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri.

CEZAYİRLİ

Cezayir halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

ÇAVULDUR

Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri.

BAYAT

Taze olmayan. Güncelliğini, önemini, özelliğini yitirmiş, çok söylenmiş. Çorum iline bağlı ilçelerden biri. Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri. Afyonkarahisar iline bağlı ilçelerden biri.

AFŞAR

Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri, Avşar.

DOMİNO

Üzerleri noktalarla işaretli dikdörtgen biçiminde yirmi sekiz taşla masa üzerinde oynanan bir oyun. Maskeli balolarda giyilen kukuletalı uzun giysi.

ALAYUNTLU

Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri.

BERBERİ

Kuzey Afrika'daki Cezayir bölgesinde Berberistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

ALKAEVLİ

Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri.

DENŞİRMEK

Bir şeyin yapısını veya niteliğini bozmak, tağyir etmek.

AMİGO

Çoğunlukla spor yarışmalarında seyircileri coşturan kimse.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük