YİNELEYEBİLMEK Nedir?

YİNELEYEBİLMEK kelimesi ilk harfi Y ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında y sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi y , ikinci harfi i , üçüncü harfi n , dördüncü harfi e , beşinci harfi l , altıncı harfi e , yedinci harfi y , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi b , onuncu harfi i , onbirinci harfi l , onikinci harfi m , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı y sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

YİNELEYEBİLMEK anlamı

Tekrarlayabilmek.

YİNELEYEBİLMEK hakkında bilgiler

YİNELEYEBİLMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük