YENİKIZILCAÖREN Nedir?

YENİKIZILCAÖREN kelimesi ilk harfi Y ve son harfi N olan bir kelimedir. Başında y sonunda n olan kelimenin birinci baş harfi y , ikinci harfi e , üçüncü harfi n , dördüncü harfi i , beşinci harfi k , altıncı harfi ı , yedinci harfi z , sekizinci harfi ı , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi c , onbirinci harfi a , onikinci harfi ö , onüçüncü harfi r , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi n şeklindedir. Başı y sonu n olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

YENİKIZILCAÖREN anlamı

Kütahya ilinde, Sabuncu bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

YENİKIZILCAÖREN hakkında bilgiler

YENİKIZILCAÖREN ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük