YELKOVANGİLİER Nedir?

YELKOVANGİLİER kelimesi ilk harfi Y ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında y sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi y , ikinci harfi e , üçüncü harfi l , dördüncü harfi k , beşinci harfi o , altıncı harfi v , yedinci harfi a , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi g , onuncu harfi i , onbirinci harfi l , onikinci harfi i , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi r şeklindedir. Başı y sonu r olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

YELKOVANGİLİER anlamı

(puffinindae),(İng.puff=şişmek),omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının fırtınakuşları (Tubinares) takımının (bk) bir familyası. Kanatları çok sivri burun delikler ayrık iki boru halindedir.Denizlerde yaşarlar, deniz hayvanlariyle beslenirler.Kara-gagalı yelkovan (puffinus puffinus), sarı-gagalı yelkovan (p.kuhlii) iyi bilinen türleridir (bk).

YELKOVANGİLİER hakkında bilgiler

YELKOVANGİLİER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük