YELEME ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "yeleme" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. yeleme ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu yeleme ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde yeleme olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

YELEME

Havai.

YELEMEK

Ağacın dallarının hepsini ya da bir bölüğünü kesmek, budamak. Eşek, at ve benzerleri hayvanların yele ve kuyruk tüylerini kesmek. İşi için başvurmak, dolaşmak.

  -   -   -  

Anlamında YELEME bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde YELEME geçen kelimeler listesi verilmiştir.

LAY

Ey, ulan anlamında kabaca seslenme ünlemi. Ortaçağın Batı koşuk türlerinden ikisine verilen ad: içsel lay (lai lyrique) ve öyküleme layı (lai narratif). Orta çağın Batı nazım türlerinden ikisine verilen ad: LİRİK LAY (Lai lyrique) ve HİKÂYELEME LAYI (Lai narratif).

EMAYELİ

Emayeleme işleminden geçmiş olan.

KESTİME

Büyük kazan. Çorba, paça, köfte ve benzerleri yemekleri terbiyelemek için kullanılan çırpılmış limon ve yumurta karışımı.

FU

(Çince) Taylamlı (rythmé) veya yer yer taylamlı yazılan bir çeşit Çince hikâyeleme nesri.

GÖNYELEME

Gönyelemek işi.

HAVAİ

Hava ile ilgili, havada bulunan. Açık mavi renk. Değersiz, boş. Bu renkte olan. Ciddi olmayan, ciddi işlerle uğraşmayan, ciddi işler yapmayan, dilediği gibi davranan, uçarı, hoppa, yeleme.

RAPTİYELETMEK

Raptiyeleme işini yaptırmak.

TERBİYELEME

Terbiyelemek işi.

ANLATI

Ayrıntılarıyla anlatma. Roman, hikâye, masal vb. edebî türlerde bir olay dizisini anlatma biçimi, hikâyeleme, hikâye etme, tahkiye.

RAPTİYELEME

Raptiyelemek işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük