Sonu YARASA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "yarasa" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu yarasa ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında yarasa olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde yarasa olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

YARASA

Yarasalardan, ön ayakları perdeli kanat biçiminde gelişmiş, vücudu yumuşak sık kıllarla kaplı, iskeletleri hafif yapılı, uçabilen memeli hayvan (Vespertilio).

  -   -   -  

Anlamında YARASA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde YARASA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AŞGAR

Kızıl yüzlü ve yarasa tüylü kişi. Kula donlu at. Çamaşırda çıkarılması güç leke. Hayvanların başındaki beyazlık. Yüz, çehre. Küllü su. Kök boya ile boyanmadan önce, ipliklerin çabuk solmaması için yapılan kimyasal işlem ve bu işlemde kullanılan sıvı. Renk, boya. Kurutulacak üzümlerin yıkandıkları ot suyu. (Alçılı Delice Ankara).

HEPATOCYSTİS

Sporozoea alt sınıfında, Haemosporina alt takımında bulunan Eski Dünya maymunları, meyve yarasaları ve yer sincaplarının karaciğer hücresi ve alyuvarlarında parazitlenen koksidiyan protozoon cinsi.

GECEGUŞU

Yarasa.

ARGAS

Argasidae ailesinde bulunan bir çoğu kuş ve yarasalarda birkaç türü ise memelilerde parazitlenen ve çeşitli hastalıklara vektörlük yapan kene cinsi.

UÇARKÖPEK

Yarasalar (Chiroptera) takımının, kanat ayaklıgiller (Pteropodidae) familyasından, 50 cm kadar uzunlukta, 150 cm kadar kanat açıldığı olan, Avustralya ve yakınındaki adalarda yaşayan bir tür.

KİYODOT

Yarasalar (Chiroptera) takımının, kanat ayaklıgiller (Pteropodidae) familyasından, 10 cm kadar uzunlukta, 30 cm kadar kanat açıklığı olan, Hindistan'dan Avustralya'ya kadar yayılmış bir tür. (Macroglossus minimus), Yarasalar (Chiroptera) takımının kanatayakligiller (Pteropodidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 10, kanat açıklığı 30 cm. Hindistandan Avustralyaya kadar yayılmıştır.

SIRSIRA

Yarasa.

VAMPİR

İnsanların kanını emdiğine inanılan yaratık. Yarasalardan, Yeni Dünya'nın tropik bölgelerinde yaşayan, kuyruksuz, kahverengi tüylü, arka bacakları yürümeye ve sıçramaya çok uygun, kan emici bir tür memeli (Vampyrus spectrum).

DERİKANAT

Yarasa.

GECEKUŞU

Yarasa.

PEÇİÇE

Yarasa.

PEÇEÇE

Yarasa.

HAFFAŞ

Yarasa.

KALKAR

Yarasalarda kuyruk zarının serbest kenarını desteklemeye yardımcı olan ve ayak bileğinden çıkan bir kemik. Bitkilerde çanak ve taç yaprakların kaidesindeki tüp veya çukur şeklinde bir yapı. Kuşların kanat veya bacaklarındaki mahmuz şeklindeki yapı. 4.Böcek bacağında tibya iğnesi. Mahmuz. Uçurtma. (Bozüyük Bilecik).

YARASALAR

Yarasa türlerini içine alan memeliler takımı.

VATVAT

Dağ kırlangıcı. Yarasa.

SURRA

Surra kamçılısından ileri gelen ve sinek sokmalarıyle bulaşan hayvan hastalığı. İnsanlara geçmez. Asya'nın Doğusu, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta ve Güney Amerika'da genellikle atlarda görülen tabanid sinekler ve vampir yarasalarla taşınan, bu bölgelerde murrina veya derrengadera adlarıyla da anılan, bunun dışındaki bölgelerde at, deve, fil, domuz, keçi ve köpeklerde Trypanosoma evansi'nin neden olduğu, tabanid sineklerle taşınan ateş, anemi, ödem, ilerleyici kilo kaybı, güçsüzlük ve ölüme neden olan hastalık.

GÖÇ

Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret. Taşınma sırasında götürülen ev eşyaları. Evden eve taşınma, nakil. Kuşların, geyiklerin, yarasaların, bazı balık ve böceklerin mevsim, iklim, besin miktarı vb.ne göre çevre değiştirmeleri.

KARANLIKKUŞU

Yarasa.

MURRİNA

Panama'da atlara vampir yarasalarla taşınan T. brucei evansi'nin neden olduğu hastalık.