YAPISALCILIK Nedir?

YAPISALCILIK kelimesi ilk harfi Y ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında y sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi y , ikinci harfi a , üçüncü harfi p , dördüncü harfi ı , beşinci harfi s , altıncı harfi a , yedinci harfi l , sekizinci harfi c , dokuzuncu harfi ı , onuncu harfi l , onbirinci harfi ı , onikinci harfi k şeklindedir. Başı y sonu k olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

YAPISALCILIK anlamı

Bilimin her dalında yapıdan yola çıkarak sonuçlara ulaşma yöntemi, strüktüralizm. Dilin tümüyle bir yapı özelliği gösterdiğini, terimlerin bu ilişkileri belirlediğini ileri süren dil bilimi öğretisi, yapısal dil bilimi.

YAPISALCILIK hakkında bilgiler

YAPISALCILIK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük