YANYÜZERGİLLER Nedir?

YANYÜZERGİLLER kelimesi ilk harfi Y ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında y sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi y , ikinci harfi a , üçüncü harfi n , dördüncü harfi y , beşinci harfi ü , altıncı harfi z , yedinci harfi e , sekizinci harfi r , dokuzuncu harfi g , onuncu harfi i , onbirinci harfi l , onikinci harfi l , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi r şeklindedir. Başı y sonu r olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

YANYÜZERGİLLER anlamı

Asalakbilimde, yaprak solucan arakonakçısı türleri dolayısıyle adı geçen, yaygın, vücudu bakışımsız, kemikli balıklar familyası. Balıklar (Aves) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçliler (Acanthopterygii) alt takımından, yumurtadan çıkan yavruların vücuttan simetrili, büyüyünce gözün biri yukarı doğru yer değiştiren ve vücut yassılaşarak simetrisiz bir yapı gösteren, kuma gömülen ve gözlerinin bulunduğu bölge üste gelen, dünyanın her tarafına yayılmış, dil balığı (Solea vulgaris) ve kalkan balığı (Rhombus maximus) türleri iyi bilinen bir familya.

YANYÜZERGİLLER hakkında bilgiler

YANYÜZERGİLLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük