YANGI ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "yangı" olan, toplam 21 adet kelime bulunmaktadır. yangı ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu yangı ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde yangı olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

YANGIRDATMAK

11 harfli kelimeler

YANGILANMAK, YANGINALAYI, YANGINCILIK, YANGIRDAMAK

10 harfli kelimeler

YANGILANMA

9 harfli kelimeler

YANGILMAH, YANGINLIK

8 harfli kelimeler

YANGINCI, YANGISIZ, YANGIBOZ, YANGINLI, YANGISAL

7 harfli kelimeler

YANGILI, YANGIRI

6 harfli kelimeler

YANGIN, YANGIÇ, YANGIL, YANGIR, YANGIŞ

5 harfli kelimeler

YANGI

Bazı kelimelerin anlamları

YANGI

Vücudun mikroplara karşı koymak için herhangi bir yerine fazla kan hücumu ile orada şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağrı ile beliren irin toplaması, iltihap, enflamasyon.

YANGILANMAK

Bir doku veya bir organda iltihap oluşmak, iltihaplanmak.

YANGINCILIK

İtfaiyecilik.

YANGINLIK

Sevi. Sevimli. Tandırlarda mitilin altına konulan birinci örtü.

YANGILANMA

Yangılanmak işi, iltihaplanma.

YANGIRI

Sırt.

YANGILMAH

Yanılmak.

YANGISIZ

Yangısı olmayan, iltihapsız.

YANGIBOZ

Kötü, kaba, aksi.

YANGIRDATMAK

Yüksek sesle okumak, konuşmak.

YANGIRDAMAK

Çok söylemek, söylenmek.

YANGISAL

Yangıyla ilgili, yangılı.

YANGILI

Yangısı olan, iltihaplı.

YANGINALAYI

Saksıda yetişen, kırmızı renkli çiçeği boru biçiminde olan bir bitki. Sıraya dizilip ip atlama (çocuk oyunu).

YANGINCI

İtfaiyeci.

YANGINLI

Büyük bir kaza yüzünden üzüntülü, yaslı.

  -   -   -  

Anlamında YANGI bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde YANGI geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KÖŞKLÜ

Yangınları haber vermesi için yangın kulelerinde ve başka uygun yerlerde bekletilen gözetleyici.

İLTİHAP

Yangı.

BALTACI

Balta yapan ya da satan kimse. Yangın söndürme kuruluşlarında balta kullanan er, baltalı. Önceleri sefer sırasında çalılık ve ormanlık yerleri temizlemek, yol açmak, çadırları kurup kaldırmak, yükleri bindirip indirmekle, sonraları kızlar ağasına bağlı olarak sarayı korumak ve sarayın dış hizmetlerini yapmakla görevli kimse, baltalı. Odun kırıcı.

İLTİHABİ

İltihabı olan, yangılı, iltihaplı.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

İLTİHAPSIZ

Yangısız.

İTFAİYE

Yangın söndürme kuruluşu. İtfaiye aracı.

KUNDAK

Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez. Korunmak için sıkı sıkıya sarılmış şey. Yangın çıkarmak için bir yere konulan tutuşmuş yağlı bez parçası vb. Ara bozma, fitne, fesat. Bu bezle sarılmış bebek. Arabalarda dingil yatağı. Tüfek gibi bazı ateşli silahlarda bunları çeşitli yönlere çevirmeye yarayan, namlunun altında bulunan ağaç veya metal bölüm. Saçları yemeninin içine alıp bağlama.

ADENİT

Ak kan bezi yangısı.

KUNDAKÇI

Yangın çıkarmak için kundak koyan kimse. Tüfek kundakları yapan kimse. Ara bozucu.

İTFAİYECİLİK

İtfaiyecinin yaptığı iş, yangıncılık.

İTFAİYECİ

Yangın söndürme kuruluşunda görevli kimse, yangıncı.

ÇAMURLAMA

Çamurlamak işi. Yanmaya elverişli cevherin bir bölümünün eski üretim alanında bırakılması sonucunda çıkması muhtemel yangının önlenmesi işi.

GASTRİT

Midedeki yangı.

BÖLME

Bölmek işi, ayırma, parçalama, taksim. Cins kavramlarını tür, alt tür kavramlarına ayırma işi. Büyük bir yeri, alanı küçük oda veya kısımlara ayıran ince duvar veya tahta perde. Kalın ağaç gövdesinden odun veya tekne yapmak için ayrılan tomruk. Gemilerin içinde, su baskını, yangın vb. durumlarda, ara kapılar kapandığında arızanın veya hasarın yayılmasını önlemek için kullanılan birbirlerinden ayrılmış yerler. Salon, oda, sofa vb. büyük bir yerden ayrılmış daha küçük yer. Dört işlemden biri, taksim.

KOLİT

Kalın bağırsak yangısı.

İLTİHAPLANMAK

Yangılanmak.

FLEBİT

Toplardamarlarda iç zar yangısı.

İLTİHAPLI

Yangılı.

İLTİHAPLANMA

Yangılanma.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük