YAHUDİ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "yahudi" olan, toplam 4 adet kelime bulunmaktadır. yahudi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu yahudi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde yahudi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

YAHUDİ

Hz. Musa'nın dinine bağlı olan kimse, Musevi, semitik.

YAHUDİSEVMEZLİK

Bir ülke halkına genel olarak tanınmakta olan toplumsal ve yasal haklardan Yahudi kökenli yurttaşların yararlanmasına sözle ya da eylemle karşı koyma. 2-Genel olarak: Yahudilerin azınlık olarak bulundukları toplumlarda Yahudi ekininin o toplumun gönencine aykırı olduğu gerekçesiyle aşağılanması.

YAHUDİLİK

Yahudi olma durumu, Musevilik. Yahudi dini, Musevilik.

YAHUDİCE

Yahudi dili. Bu dille yazılmış olan.

  -   -   -  

Anlamında YAHUDİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde YAHUDİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

MUSEVİLİK

Yahudilik.

MUSEVİ

Yahudi.

SEMİTİK

Yahudi.

BOLİÇE

Yahudi kadını.

MAŞATLIK

Müslüman olmayanların, özellikle Yahudilerin mezarlığı.

ANTİSEMİTİK

Yahudi karşıtı olan.

ÇIFITLIK

Yahudilik. Hilekârlık, düzenbazlık.

KABALA

Doğaüstü varlıklarla ilişki kurma sanatı. Bu öğretinin yandaşlarının tamamı. Götürü, toptan. Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağıza geçen din buyruklarının, İbrani felsefesinin ve efsane yazılarının tamamı.

ANTİSEMİTİZM

Yahudilere karşı düşmanca duygular besleyen ve Yahudilere karşı ayırt edici önlemler alınmasını isteyen görüş.

HAHAM

Yahudi din adamı.

HAMURSUZ

Hamursuz Bayramı dolayısıyla Yahudilerin yapıp yedikleri bir tür mayasız çörek.

ANTİSEMİT

Yahudilik karşıtı olan.

JÜBİLE

Evliliğin ellinci yılında düzenlenen kutlama şenliği. Tevrat'a göre, Yahudilerde, elli yılda bir Tanrı'ya ve dinlenmeye ayrılan yıl. Katoliklerde, Roma'ya hacca gidenlerin, kilisece günahlarının tam olarak bağışlandığı yıl. Bir sanat veya spor dalında uzun süre çalışanların onuruna düzenlenen kutlama töreni.

İBRANİ

Eski Yahudilere verilen ad.

PERHİZ

Diyet. Hristiyanların ve Yahudilerin belli günlerde et, yağ vb. yiyecekleri yemeden tuttukları oruç.

HAHAMBAŞI

Bir ülkedeki Yahudi topluluğunun dinî başkanı.

GETTO

Avrupa ülkelerinde Yahudilerin gönüllü olarak veya zorlanarak yerleştirildikleri ve her türlü gereksinimini başka yere gitmeden karşılayabildikleri mahalle, Yahudi mahallesi. Bir yerleşim bölgesinin, aynı şehirden gelen insanların yerleştiği bölümü.

ÇIFIT

Yahudi. Hileci, düzenbaz.

MÜHLİYE

Adana bölgesinde yetiştirilen ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, Yahudi ebegümeci (Corchorus olitorius).

DİASPORA

Herhangi bir ulusun veya inanç mensuplarının ana yurtları dışında azınlık olarak yaşadıkları yer. Herhangi bir ulusun yurdundan ayrılmış kolu, kopuntu. Yahudilerin ana yurtlarından ayrılarak yabancı ülkelerde yerleşen kolları, kopuntu.