Sonu YAD ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "yad" olan, toplam 6 adet kelime bulunmaktadır. Sonu yad ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında yad olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde yad olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

YAD

Yabancı.

MİYAD

Arapça kökenli miâd: miat.

AMALYAD

Ameliyat.

İTİYAD

İhtiyat.

PLEYAD

Yazında, Eski Yunan mitolojisinde sonradan yıldız haline sokulmuş Atlas'ın kızları adına uyularak sanatçı topluluklarına verilen ad. XVI. yüzyılda Fransa'da Ronsard du Bellay ve geri kalan beş arkadaşından oluşan, biçimde ilkçağ sanatçılarını örnek alırken Fransızca'yı geliştirip zengin bir düşün ve koşuk dili durumuna getirmeyi amaçlayan bir sanatçılar topluluğunun adı.

HAYAD

Avlu.

  -   -   -  

Anlamında YAD bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde YAD geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ACAYİP

Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı. Şaşma anlatan bir söz.

ANDAÇ

Ajanda. Yadigâr.

AYAKBASTI

Bir yere dışarıdan gelen insan ve eşyadan alınan vergi, toprakbastı.

ACAYİPLEŞTİRMEK

Yadırganacak bir duruma getirmek.

BELİRLENMEZCİ

Belirlenmezcilik yanlısı olan, yad gerekirci, indeterminist.

ACAYİPLEŞMEK

Başkalaşmak, yadırganacak bir duruma gelmek.

BENİÇİNCİLİK

Dünyada kişinin benliğini merkez sayan felsefe görüşü, benmerkezcilik, egosantrizm.

ANMALIK

Anılmak üzere verilen nesne, hatıra, yadigâr, bergüzar.

BAYAN

Kadınların ad veya soyadlarının önüne getirilen saygı sözü. Kadınlara bir seslenme sözü. Kadın. Eş, karı.

BELİRLENMEZCİLİK

Nedensellik yasasına bağlı olmayan, bir sebebe bağlanmayan olay ve durumların da bulunduğunu öne süren görüş, yad gerekircilik, indeterminizm. İnsan iradesinin hiçbir şarta bağlı olmadığını, içinde bulunduğu şartlarla belirlenmediğini, insanın özgür iradesinin nedensellik yasasına bağlı olmadığını savunan görüş, yad gerekircilik, indeterminizm.

ASTAR

Giyecek, perde, çanta, ayakkabı vb. şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince kat. Sıvanacak, boyanacak yerlere boyadan önce sürülen kat. Gemicilikte bir şeyi sağlamlaştırmak için kullanılan bez, halat, ağaç vb.

ACİBE

Görülmemiş, alışılmamış, şaşılacak veya yadırganacak şey.

BERGÜZAR

Anmak için verilen hatıra, armağan, yadigâr.

AHRETLİK

Ahret kardeşi olan kadınlardan her biri. Öbür dünyada karşılığı görüleceğine inanarak yapılmış olan (iş veya iyilik). Besleme kız, beslek.

CAZ

Başlangıçta Kuzey Amerika zencilerine aitken sonraları bütün dünyada benimsenen bir müzik türü. Bu müziği çalan orkestra.

AZAP

Büyük sıkıntı, eziyet, ezinç. Yeniçeriler zamanında gerektikçe sancaklardaki gençlerden toplanıp ordu ve donanmaya katılan asker. İslam inanışına göre dünyada günah işlemiş olanlara ahirette verilecek ceza. Anadolu'nun birçok bölgesinde çiftlik uşağı.

CEHENNEM

Dinî inanışlara göre, dünyada günah işleyenlerin öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu. Çok sıkıntılı yer.

ALIŞMAK

Bir işi tekrarlayarak kolaylıkla yapabilmek. Sürekli ister olmak, bağımlılık kazanmak. Uyar duruma gelmek, intibak etmek. Evcilleşmek, ehlîleşmek. Yadırgamaz duruma gelmek. Tutuşmak, yanmaya başlamak. Bağlanmak, ısınmak.

BAY

Parası, malı çok olan, zengin (kimse). Erkek. Erkeklerin ad veya soyadlarının önüne getirilen saygı sözü.

CENNET

Dinî inanışlara göre imanlı, dünyada iyi işler yapmış kimselerin öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer, uçmak, behişt. Herhangi bir şeyden fazlasıyla bulunan yer. Çok güzel, huzur veren (yer). Herhangi bir şeyin kolayca yapıldığı yer.