Sonu Y ile biten 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "y" olan 5 harfli toplam 313 adet kelime bulundu. Sonu y harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında y harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde y harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

YÖNEY

Büyüklüğü ile yönü olan nicelik. 2-Daha genel anlamda: Doğrusal bileşme işlemi altında, kapalı, soyut bir matematik uzayını oluşturan öğelerden, matematik nesnelerden her biri. Öklit 2-uzayında ya da Öklit 3-uzayında belirli toplama ve sayılla çarpma işlemleri ile birlikte bir yönlü doğru parçası olarak betimlenen nesne. Bir yöney uzayı (doğrusal uzay) içindeki öğelerden her biri.

PULOY

Pilav.

HAVAY

Tahıl ölçeği. Bir tenekelik tahıl ölçeği.

KOPEY

Sarkıntılık yapan, sırnaşık çocuk. İri kulaklı bir çeşit av köpeği.

TAGAY

Silah. Annenin erkek kardeşi, dayı.

TOPAY

Dolunay.

GUZAY

Gölgelik, güneş almayan yer.

GİREY

Pazar günü. Cumartesi.

HANAY

İki ve daha çok katlı ev. Sofa, hol. Avlu.

NURAY

Ayın parlaklığı, ay ışığı.

BUZOY

Buzağı.

LOĞAY

Çift atlı arabaya yedek olarak koşulan at : Loğay beygiri gibi yanda koşuyor.

ÖZKÖY

Ankara şehrinde, Güdül belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. İçel şehrinde, Mut belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

DAHEY

At, eşek ve başka hayvanları yürütme, kovalama ünlemi.

OLHOY

Oklava.

GEZEY

Sivas kenti, Divriği ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

HUZAY

Issız, boş yer.

HÜRAY

Hür-ay. Ay gibi özgür, ay kadar bağımsız.

BOŞAY

İçinde hiçbir öğecik, özdecik ve benzerleri bulunmayan, bir gazın basıncı düşürüldükçe sonunda varılacak duru.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük