Sonu Y ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "y" olan 3 harfli toplam 82 adet kelime bulundu. Sonu y harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında y harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde y harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SÖY

Arka, geri. Av köpeğinin izlediği yol.

ŞEY

Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, belirsiz anlamda bir söz. Nesne, madde.

KOY

Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu bölümü.

ŞOY

1.Dokunacak ipliklerin sertleşmesi için batırıldıkları un bulamacı. 2.Mantı, makarna suyu.

GÜY

Güneş görmeyen yer.

GAY

Ekili olan tarlada, tohumun toprak üstüne çıkmasına engel olan sertleşmiş kısım. Kusmuk.

ZUY

Uzun.

DİY

Diye anlamında kullanılır.

LEY

Moldova ve Romanya'nın para birimi.

PİY

Oyun, düzen. İçyağı.

KAY

Yağmur, yaz yağmuru. Kusma.

BAY

Parası, malı çok olan, zengin (kimse). Erkek. Erkeklerin ad veya soyadlarının önüne getirilen saygı sözü.

MAY

Yağ, tereyağ. Yoğurt. Askerlikte hedef, boy hedefi. İnek kovalama ünlemi.

HÜY

Top oyununda birbirine top atma, pas. İçgüdü, huy.

ÇİY

Havada buğu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları, şebnem, jale.

TÜY

İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince, kısa, yumuşak ve sık uzantılar. Bazı bitki ve meyvelerle bazı dokumalar üzerinde görülen ince, kısa, yumuşak ve sık uzantılar. Kuşların gövdesini örten ince ve tel gibi uzantıların her biri veya tamamı.

PEY

Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası.

KEY

İri saman. Ufak dağlar, kayalar. Kenar, yan. Çok, pek, gayet, pek çok. İyi, iyice, hakkıyle. Uygun, muvafık, münasip, lâyık, doğru, yerinde. Büyük, muhteşem. İran'da efsanevi Keyyaniler Hanedanı'nın padişahlarına verilen unvan.

VİY

Üzüntü, şaşma bildiren ünlem.

DÖY

Değil.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük