Sonu Y ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "y" olan 3 harfli toplam 82 adet kelime bulundu. Sonu y harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında y harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde y harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÇAY

Çaygillerden, nemli iklimlerde yetişen bir ağaççık (Thea chinensis). Müzikli toplantı. Bu yaprağın demlenmesiyle elde edilen güzel kokulu ve sarımtırak kırmızı renkli içecek. Çeşitli bitkilerin yaprak veya çiçeklerinin demlenmesiyle elde edilen bir içecek türü. Bu ağaççığın özel işlemlerle kurutulan yaprağı. Dereden büyük, ırmaktan küçük akarsu. Afyonkarahisar iline bağlı ilçelerden biri. Konukların içecek ve börek, pasta vb. yiyeceklerle ağırlandığı toplantı.

BUY

Vay gibi, şaşma, alay bildirir ünlem. Endişe ve şaşma ifade eden ünlem; oy!.

VİY

Üzüntü, şaşma bildiren ünlem.

BİY

Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem. Bir kere.

UUY

Uy! ah! oy!.

PÖY

Örümcek.

HEY

Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenen bir söz. Sitem, yakınma, azar, beğenme vb. çeşitli duyguları anlatan cümlelerde kullanılan bir söz.

DOY

Düğün, tören: Bi doy düğün. E. Tk. toy.

KÜY

Köy (bk. köy, kû, küv).

ZUY

Uzun.

HAY

İyi dilek, azarlama, şaşma ve sevinç bildirmede kullanılan bir söz. Ey.

KEY

İri saman. Ufak dağlar, kayalar. Kenar, yan. Çok, pek, gayet, pek çok. İyi, iyice, hakkıyle. Uygun, muvafık, münasip, lâyık, doğru, yerinde. Büyük, muhteşem. İran'da efsanevi Keyyaniler Hanedanı'nın padişahlarına verilen unvan.

TUY

Tüy. Dut. Eski türkçe tü / tüg: tüy; kıl.

YEY

Yeğ. Ağlayan çocuğu susturmak için yinelenerek kullanılan bir ünlem: Yey yey gel ağlama, yey yey. Eski türkçe yeg: yeğ , daha iyi. Bir çocuk oyuncağı olan tüfekli yay. (Beyceğiz Fatsa Ordu).

EEY

Seslenme ünlemi.

TÜY

İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince, kısa, yumuşak ve sık uzantılar. Bazı bitki ve meyvelerle bazı dokumalar üzerinde görülen ince, kısa, yumuşak ve sık uzantılar. Kuşların gövdesini örten ince ve tel gibi uzantıların her biri veya tamamı.

PEY

Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası.

VAY

Şaşma anlatan bir söz. Ağrı, acı vb. duyguları anlatan bir söz. Yönelme durumu eki almış bir kelime ile kullanıldığında bir şeyin veya bir kimsenin kötü bir sonuca uğrayacağını anlatan bir söz.