Alla TeckenUtan UtrymmeOrdMeningPunkterna

Nyckelord Densitet Verktyg

Unika OrdRäknaDensitet
 
 

Vad är en Word Counter, vad gör den?

Word teckenräknare; är ett verktyg som fungerar online, gratis och omedelbart. I en text totalt hur många tecken, hur många ord och bokstäver, hur många meningar och stycken som används för att upptäcka. Det analyserar också alla orden i artikeln och visar vad som är det vanligaste ordet i artikeln.

Vem kan använda den?

Denna räknare; Det används som ett praktiskt verktyg för att hjälpa texter eller avhandlingskritiker, studenter, forskare, professorer, lärare, journalister eller redaktörer som vill utföra professionell SEO-artikelanalys.

Att skriva den bästa och mest optimerade artikeln är ideal för varje författare. Att ställa in korta meningar, istället för långa meningar, gör artikeln mer användbar. Med hjälp av detta verktyg, genom att titta på förhållandet mellan ord / meningar, bestäms huruvida långa eller korta meningar i texten passeras. Då kan nödvändiga arrangemang göras i texten. Till exempel, om värdet av ord är för stort när det gäller värdet av meningar, går artikeln igenom många meningar. Du förkortar meningar och gör din artikel mer optimerad. Detsamma gäller antal tecken. Genom att lägga till ett visst antal tecken i meningen och ordfrekvensen kan du uppnå optimerade resultat. Denna situation beror helt på hur du jobbar.

På samma sätt, om du ombeds skriva text i ett begränsat område, kommer det här verktyget att vara mycket användbart. Låt oss säga att du ombeds skriva en artikel om ditt företags projekt med 200 ord. Du kan inte skriva din artikel utan att räkna orden. I den korta artikeln vill du veta hur många ord du har kvar tills du slutförde introduktions-, utvecklings- och slutsektionerna i skrivandet av artikeln. I detta skede kommer ordräknaren som utför räkningsprocessen för dig att köra.

Word Counter Hur fungerar det?

Word-räknaren, består av tre delar. Textpanelen är i form av delrapporter och verktyg för nyckelordstäthet. Det finns ett snabbkörningssystem i textpanelen. När tangenterna på tangentbordet trycks, börjar ordeträknaren att springa. I varje nytt inlägg visar totalt ord antalet tecken och meningar i underreporten. Dessutom kan du också se det totala antalet bokstäver och antalet stycken nummer utan ett mellanslag i samma avsnitt. Samtidigt finns det ett sökorddensitetsverktyg i sidregionen och det visar omedelbart densitetsberäkning av den inmatade texten enligt ord.

Nyckelordstäthetskalkylator

Räknaren analyserar alla ord i den inmatade texten. Vilka ord går igenom de flesta? beräknar och skriver ut resultatet direkt till listan på sidan av textpanelen. Du kan se 10 ord i posten som är vanligast i listan. Verktyg på andra webbplatser tänker på det som ett annat ord när det finns tecken tecken till vänster eller höger om ett ord. Exempelvis skiljer inte punkten till slutet av meningen, kommatecken eller semikolon i meningen skiljer inte ordet. Så i det här verktyget betraktas de alla som samma ord. Detta gör mer exakt sökordsanalys.

Dessutom identifierar de ord som upprepas i texten och istället för att använda synonymer för att göra ditt skrivande mer effektivt. Det är ett bra sätt att göra din artikel mer begriplig och mer läsbar. För detta ändamål kan du ständigt kontrollera sökordets densitet och förstå vilka ord du vill redigera i texten.

Det unika antalet ord visar också hur rik ditt skrivande är när det gäller ord. Låt oss exempelvis tänka på två olika texter som innehåller 300 ord av information om samma ämne. Även om de båda har samma antal ord, om en unik ordräkning är mer än den andra, ger den här artikeln ett mer rikt innehåll, mer information. På så sätt får du möjlighet att göra jämförelser mellan artiklar samtidigt som du upptäcker många funktioner i artiklarna.

Övriga funktioner

Word counter är ett mycket nödvändigt verktyg för att beräkna sökordets densitet. På många språk; pronomen som pronomen, konjunkturen, prepositionerna och liknande har ingen betydelse för optimeringen av den artikeln. Med de x-markerade knapparna till höger om täthetslistan kan du ta bort dessa triviala ord för att få viktigare ord att visas i den listan. För praktisk användning kan du fixa textinmatningspanelen längst upp på skärmen. På så sätt kan du fungera bättre. För att göra detta kan du ta med #focus-bilagan till slutet av sidlänken. vänligen klicka för användningsexempel.

Ordräknare ignorerar HTML-taggar. Närvaron av dessa taggar ändrar inte antalet tecken eller ord. Eftersom dessa värden inte ändras ändras inte meningar och punktvärden.

Stötta oss

Du kan "CTRL + D" lägga till den här sidan i dina bokmärken, och du kan alltid snabbt komma åt den här sidan. Om du vill stödja oss kan du dela länken till den här sidan i ditt sociala mediakonto och (om tillgängligt) på din blogg webbplats.