Sonu VİLİ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "vili" olan, toplam 7 adet kelime bulunmaktadır. Sonu vili ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında vili olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde vili olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

7 harfli kelimeler

SELVİLİ, SERVİLİ, VİLVİLİ

6 harfli kelimeler

ÇİVİLİ, MAVİLİ, GÖVİLİ

4 harfli kelimeler

VİLİ

Bazı kelimelerin anlamları

VİLİ

Üzüntü, şaşma bildiren ünlem. Şaşma bildiren ünlem. Alo.

VİLVİLİ

Kaval.

ÇİVİLİ

Çivisi olan. Çeşitli spor oyunlarında giyilen bir ayakkabı türü. Çivi ile bir yere tutturulmuş. Çivi çakılarak yapılmış.

GÖVİLİ

Büyük başlı, kalın yapılı bir çeşit balık.

SELVİLİ

Manisa kenti, Akhisar ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

SERVİLİ

Konya ilinde, Ereğli ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

MAVİLİ

Üzerinde mavi renk olan. Mavi renkte giysi giymiş olan (kimse).

  -   -   -  

Anlamında VİLİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde VİLİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BİZLENGİNÇ

Ucu çivili sopa, üvendire.

YAHUDİLİK

Yahudi olma durumu, Musevilik. Yahudi dini, Musevilik.

BAKAVU

Köpeklerin boynuna takılan çivili tasma.

EŞİTLİK

İki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavilik, müsavat, muadelet. Bedensel, ruhsal başkalıkları ne olursa olsun, insanlar arasında toplumsal ve siyasi haklar yönünden ayrım bulunmaması durumu. Kanunlar yönünden insanlar arasında ayrım bulunmaması durumu.

BURÇAK

Baklagillerden, taneleri hayvan yemi olarak kullanılan yıllık bir yem bitkisi (Vicia ervilia). Bu bitkinin mercimeğe benzeyen ve genel olarak hayvan yemi olarak kullanılan tanesi.

BİZLENGEÇ

Ucu çivili sopa, üvendire. Övendirenin ucundaki çivi. (Beyağıl Ulukışla Niğde) (bizlengiç) : (Çaltı Gelendost Isparta).

AMORTİSMAN

Yıpranma payı. Faizin işlemesine son vermek için bir tahvilin birden ödenmesi.

KAPSÜL

Ateşli silahlarda horozun veya iğnenin çarpmasıyla ateş alan, bir tür özel barutla dolu, küçük, yuvarlak metal parça. Oyuncak tabancalarda kullanılan, şerit biçiminde iki kâğıt tabaka arasına konmuş patlayıcı madde. Bir organı veya yapıyı çevreleyen kese biçiminde zar. Bazı bitkilerde tohumları içinde taşıyan kuru kabuk. Şişe kapağı. Laboratuvarlarda kullanılan yarım küre biçimindeki kap. Raflı mobilyalarda rafları taşımak için yan tablalara açılan deliklere çakılan ortası delik ve silindir biçimli metal veya plastik araç. Oturma mobilyalarının, masa, sehpa vb. eşyaların ayaklarının altına çakılan, genellikle üç tırnaklı veya ortadan çivili, tepesi bombeli, kalın sacdan pres yapılarak elde edilen araç. Bazı ilaçların, kolay yutulmak üzere içine konulduğu, ilacın yapısını etkilemeyen jelatinden kap.

KONSOLİT

Vadesi belli olmayan ve yalnızca faizi ödenen devlet tahvili. Bir tür iskambil oyunu.

MEVLEVİ

Mevlevilik tarikatına bağlı kimse.

MERGUP

Sevilip aranan, istenilen, beğenilen, rağbet edilen.

BİZLEMEK

Ucu çivili değnekle hayvanı dürtmek.

BEDEVİ

Çölde, çadırda yaşayan göçebe. Böyle bir hayat sürdüren kimse. Bedevilik tarikatından olan derviş.

KUPON

Piyango biçiminde düzenlenmiş çekilişlerde kesilerek kullanılan basılı parça. İşveren tarafından çeşitli amaçlarda kullanılmak üzere çalışanlarına verilen para değeri olan fiş. Gazete ve dergilerin düzenledikleri kampanyalarda verilecek hediye karşılığı olarak biriktirilmesi gereken basılı kâğıtların her biri. Devlet tahvili, hisse senetleri vb. değerli kâğıtların üzerinde bulunan ve belirli zamanlarda sahibine faiz veya kazanç payı olarak belirli bir gelir sağlayan kesilmiş parça. Yalnız bir giysilik dokunmuş veya kesilmiş, üstün nitelikte (kumaş parçası).

HRİSTİYANLIK

Hristiyan dini, İsevilik, Nasranilik. Hristiyan dünyası. Hristiyan olma durumu.

SEMAZENBAŞI

Mevlevilikte semayı yöneten dede.

BİZLENGİÇ

Ucu çivili değnek.

CAN

İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık. Güç, dirilik. Kişi, birey. Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi. Gönül. Çok içten, sevimli, sevilen, şirin. İnsanın kendi varlığı, özü. Yaşama, hayat.

SOYUNMAK

Üstündeki giysilerin bir bölümünü veya tümünü çıkarmak. Kendini herhangi bir biçimde göstermeye, bir işi, bir mesleği yapmaya girişmek. Mevlevilikte tarikata girmek.

ILTAR

Çoban köpeklerinin boğazına takılan çivili demir.