Sonu VİA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "via" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu via ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında via olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde via olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

VİA

Yol.

  -   -   -  

Anlamında VİA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde VİA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

APEREA

(Cavia aperea), Kemiriciler (Rodentia) takımının kobaygiller (Caviidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 90 cm. Brezilyada orman kenarlarında toplu halde yaşar.

LEİSHMANİA

Trypanosomatidae ailesinde insanlar için patojenik olan kimi türleri içeren kamçılı protozoon cinsi. Bu cinste bulunan türlerin yaşam sikluslarında amastigot ve promastigot evreleri bulunmaktadır. Enzimatik çalışmalar sonucunda bu cins Leishmania Leishmania ve Leishmania Viannia olmak üzere iki alt cinse ayrılmıştır. Leishmania Leishmania alt cinsinde L. aethiopica, L. arabica, L. donovani, L. enrietti, L. gerbilli, L. hertigi, L. infantum, L. major, L. mexicana ve L. tropica, Leishmania Viannia alt cinsinde ise L. braziliensis, L. guyanensis, L. lainsoni, L. naiffi ve L. shawi türleri bulunmaktadır.

KOYUNLAR

Boynuzlugiller (Bovidae) familyasının, keçiler (Caprinae) alt familyasından, tıknaz yapılı, çevik olmayan, boynuzlarının yassı ve yana doğru kıvrık oluşu ve erkeklerinde sakal bulunmayışı ile keçilerden ayrılan bir cins. Boynuzlugiller (Bovidae) familyadan keçiler (Caprinae) alt-familyasına giren Ovis cinsi olup tıknaz yapıları, çevik olmayışları, boynuzlarının yassı ve yana doğru kıvrık oluşu ve erkekde sakal bulunmayışı ile keçilerden ayrılırlar. Kanada koyunu (Ovis canadensis), Tanrıdağı koyunu (O. ammon poli), bozkır koyunu (O. vignei), evcil koyun (O. aries), argali (O. ammon), muflon (O. musimon), ve yeleli koyun (Ammotragus lervia) türleri iyi bilinirler. Aydın şehri, Yenipazar belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

HİNDİBA

Birleşikgillerden, yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen, birkaç yıllık otsu bir bitki, güneğik, karakavuk (Cichorium endivia).

DEREKAYASI

Karnı kanatlı, sazan soyundan göl ve ırmaklarda bulunan, eti yumuşak, rengi siyah bir kaya balığı azmanı. Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, 12-18 cm kadar uzunlukta, Anadolu ve Avrupa tatlı sularında yaşayan, eti lezzetli, G.gobio ve G.fluviatilis türleri iyi bilinen bir cins.

PERKİ

Tatlısu levreği (Perca fluviatilis).

KEREVİT

Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlısu ıstakozu, karavide (Potamobius fluviatilis).

SUDAK

Levrekgillerden, tatlı sularda yaşayan, eti beyaz ve lezzetli bir balık (Lucioperca fluviatilis).

MEZOTENDİNEUM

Kirişleri saran vagina synovialis tendinis'in, kirişe aynı zamanda damarları ve sinirleri götüren asıcı bağı.

KARAKEÇİ

Sazana benzer bir tatlı su balığı (Barbus fluviatilis). Kıl keçisi.

KOBAY

Kobaygillerden, bilimsel araştırmalarda kullanılan bir deney hayvanı, Hint domuzu (Cavia porcellus). Deney konusu.

KAYABALIĞIGİLLER

Asalakbilimde, yaprak solucanlara arakonakçı türleri dolayısıyle adı geçen kemikli balıklar familyası. (Gobiidae):, Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımının geri-kemikli-omuzlular (Catosteomi) alt-takımına giren bir familyası. Büyük başlı, basık ve uzun yapılı küçük balıklardır. Karın yüzgeçleri ventral bir disk yapacak biçimde birleşmiştir. Genel olarak denizlerde ve haliçlerde yaşarlar. Birçok türü tatlı suda yaşar. Pekçok türü vardır. Kömürcin kayası (Gobius niger), hurma kayası (G. minutus), azman kaya (G. jose), salyangoz kayası (G. elongatus), tekir kayası (G. cruentatus), tokmak-baş kaya (G. ophiocephalus), akın kayısı (G. quadrimaculatus), sarı kaya balığı (G. auratus), tatlı-su kayası (G. fluviatilis) iyi bilinirler.