VEZİKÜLOVİRÜSLER Nedir?

VEZİKÜLOVİRÜSLER kelimesi ilk harfi V ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında v sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi v , ikinci harfi e , üçüncü harfi z , dördüncü harfi i , beşinci harfi k , altıncı harfi ü , yedinci harfi l , sekizinci harfi o , dokuzuncu harfi v , onuncu harfi i , onbirinci harfi r , onikinci harfi ü , onüçüncü harfi s , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi e , onaltıncı harfi r şeklindedir. Başı v sonu r olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

VEZİKÜLOVİRÜSLER anlamı

Rhabdoviridae ailesinde bulunan bir virüs cinsi.

VEZİKÜLOVİRÜSLER hakkında bilgiler

VEZİKÜLOVİRÜSLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük