VEZİKÜLOTİMPANİK Nedir?

VEZİKÜLOTİMPANİK kelimesi ilk harfi V ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında v sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi v , ikinci harfi e , üçüncü harfi z , dördüncü harfi i , beşinci harfi k , altıncı harfi ü , yedinci harfi l , sekizinci harfi o , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi i , onbirinci harfi m , onikinci harfi p , onüçüncü harfi a , ondördüncü harfi n , onbeşinci harfi i , onaltıncı harfi k şeklindedir. Başı v sonu k olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

VEZİKÜLOTİMPANİK anlamı

Hem veziküllü hem de timpanik olan.

VEZİKÜLOTİMPANİK hakkında bilgiler

VEZİKÜLOTİMPANİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük