VEZ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "vez" olan, toplam 55 adet kelime bulunmaktadır. vez ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu vez ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde vez olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

VEZİKÜLOKAVERNÖZ, VEZİKÜLOPÜSTÜLAR, VEZİKÜLOTİMPANİK, VEZİKÜLOVİRÜSLER

15 harfli kelimeler

VEZİKÜLOPAPÜLAR

12 harfli kelimeler

VEZİRPARMAĞI, VEZİKOKLİZİS, VEZİKÜLASYON, VEZİKÜLİFORM, VEZİKÜLLEŞME, VEZİRSALKIMI

11 harfli kelimeler

VEZNEDARLIK, VEZİKÜLARİS

10 harfli kelimeler

VEZİRİAZAM, VEZİRKÖPRÜ, VEZNECİLİK, VEZİLDEMEK, VEZİLLEMEK, VEZİRALANI

9 harfli kelimeler

VEZAMİKOL, VEZGELDEK, VEZİKALİS, VEZİKÜLER, VEZİLEMEK, VEZİROĞLU

8 harfli kelimeler

VEZİNSİZ, VEZİRLİK, VEZNEDAR, VEZDEMEK, VEZİKÜLA, VEZİRHAN, VEZİRKÖY, VEZLEMEK, VEZLEMÜK, VEZNELİK

7 harfli kelimeler

VEZARET, VEZİKÜL, VEZİNLİ, VEZNECİ, VEZİLTİ, VEZİRLİ, VEZİYET

6 harfli kelimeler

VEZEYH, VEZİFE, VEZİKA, VEZLEK, VEZNOÇ

5 harfli kelimeler

VEZİN, VEZİR, VEZNE, VEZEK, VEZİL

4 harfli kelimeler

VEZE, VEZİ

3 harfli kelimeler

VEZ

Bazı kelimelerin anlamları

VEZ

Salkım biçiminde, zeytin büyüklüğünde, buruk ve tatlı, kara renkli bir yemiş.

VEZİKÜLOVİRÜSLER

Rhabdoviridae ailesinde bulunan bir virüs cinsi.

VEZİKÜLİFORM

Vezikül biçiminde olan.

VEZİKÜLOPAPÜLAR

Vezikül ve papüllerle belirgin değişiklik.

VEZİRPARMAĞI

Bir tür hamur tatlısı.

VEZNEDARLIK

Veznedarın görevi. Banka vb. kurum ve kuruluşlarda veznenin bulunduğu yer.

VEZİRİAZAM

Sadrazam.

VEZİKÜLOPÜSTÜLAR

Vezikül ve püstüllerle belirgin değişiklik.

VEZİKOKLİZİS

İdrar torbasına sıvı sokulması.

VEZİKÜLLEŞME

Vezikül oluşumu.

VEZİRKÖPRÜ

Samsun iline bağlı ilçelerden biri.

VEZİRSALKIMI

Akasya.

VEZİKÜLOKAVERNÖZ

Hem veziküllü hem de kavernöz olan.

VEZİKÜLARİS

Keseciğe ait olan.

VEZİKÜLOTİMPANİK

Hem veziküllü hem de timpanik olan.

VEZİKÜLASYON

Vezikül oluşumu, kabarcıklanma.

  -   -   -  

Anlamında VEZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde VEZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DIRDIRCI

Bezdirici söz etme alışkanlığı olan, geveze, yerli yersiz konuşan (kimse).

ARUZ

Aruz vezni.

ÇALÇENE

Durup dinlenmeden konuşan, çenesi düşük (kimse), geveze.

ÇENE

Canlılarda baş bölümünde yer alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın kapanıp açılmasını sağlayan kasları üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad. Baş bodoslamasının omurga ile birleştiği yer, çarık. Köşe. Mengene, kerpeten vb. araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri. Çok konuşma huyu, gevezelik.

GEVEZELENME

Gevezelenmek işi, zevzeklenme.

ÇAÇARON

Geveze.

HARÇ

Harcanan para, masraf. Yapıda tuğla veya taşların örgüsünü sağlamlaştırmak, duvarları sıvamak için kullanılan, toprak, saman, kum, kireç, çimento vb. şeyleri su ile kararak yapılmış olan karışım. Resmî işlerde devlet veznesine ödenen para. Yükseköğrenim öğrencilerinin ödemek zorunda olduğu katkı payı. Bir yemeğin yapılmasında kullanılan ve tat veren maddelerin bütünü. Bahçıvanlıkta değişik nitelikteki toprak vb. maddelerin karıştırılmasıyla hazırlanmış toprak. Giysiler dikilirken kullanılan tamamlayıcı veya süsleyici şeyler.

BAHİR

Deniz. Aruzdaki vezin takımlarından her biri. Mevlidin bölümlerinden her biri.

GEVEZELİK

Geveze olma durumu, zevzeklik, lafazanlık. Düzensiz, gelişigüzel konuşma, yazma.

DEVLETLİ

Mutluluk ve refah içinde olan (kimse). Osmanlı Devleti'nde paşa, vezir vb. devlet adamlarına verilen unvan.

İMALE

Bir tarafa yatırma, eğme. Aruz vezninde kısa okunması gereken heceyi ölçüye uydurmak için uzun okuma, zihaf karşıtı.

KALAFAT

Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile doldurup ziftleyerek su geçirmez duruma getirme işi. Aşağısı dar, yukarısı geniş bir tür yeniçeri başlığı. Onarma, tamir etme. Osmanlı Devleti'nde vezir veya yüksek mevkide devlet adamlarının giydikleri bir başlık.

DAĞITICI

Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimse, müvezzi. Motorlarda yüksek gerilimli akımı çalışma sırasına göre bujilere yayıp gönderen aygıt, distribütör. Bir malın önceden belirlenmiş bölgelere gönderilmesini sağlayan kişi veya kuruluş.

BOŞBOĞAZ

Saklanması gereken şeyleri söyleyiveren, sır saklayamayan, geveze, ayran ağızlı. Yerli yersiz konuşan.

FERZ

Satranç oyununda vezir.

ÇENÇEN

Geveze.

ATAK

Düşüncesizce her işe atılan, cüretkâr. Saldırı, saldırış, hücum, hamle, akın. Gol atmak veya sayı kazanmak amacıyla yapılmış olan akın, ofans. Çevik, hareketli. Atılım. Geveze. Aniden başlayan hastalık nöbeti.

BUYRULTU

Sadrazam, vezir, beylerbeyi vb. yüksek devlet görevlileri tarafından yazılan buyruk.

GEVEZELENMEK

Gevezelik etmek, zevzeklenmek.

ATABEY

Eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda şehzadelerin eğitimi veya bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezir. Isparta iline bağlı ilçelerden biri.