VELOFARİNGEAL Nedir?

VELOFARİNGEAL kelimesi ilk harfi V ve son harfi L olan bir kelimedir. Başında v sonunda l olan kelimenin birinci baş harfi v , ikinci harfi e , üçüncü harfi l , dördüncü harfi o , beşinci harfi f , altıncı harfi a , yedinci harfi r , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi n , onuncu harfi g , onbirinci harfi e , onikinci harfi a , onüçüncü harfi l şeklindedir. Başı v sonu l olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

VELOFARİNGEAL anlamı

Yumuşak damak ve yutağa ait.

VELOFARİNGEAL hakkında bilgiler

VELOFARİNGEAL ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük