VAR ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "var" olan, toplam 186 adet kelime bulunmaktadır. var ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu var ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde var olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

VARSILLAŞTIRMAK

14 harfli kelimeler

VARLIKLAŞTIRMA, VARSILLAŞTIRMA

13 harfli kelimeler

VARDIRABİLMEK, VARİKOZİTELER, VARSAYABİLMEK

12 harfli kelimeler

VARDABANDIRA, VAROLUŞÇULUK, VARSILLAŞMAK, VARYETECİLİK, VARDIRABİLME, VARDİYACILIK, VARDİYANBAŞI, VARILABİLMEK, VARSAYABİLME

11 harfli kelimeler

VARAKLANMAK, VARLIKLILIK, VARSAYIMSAL, VARSILLAŞMA, VARYEMEZLİK, VARSAYILMAK, VARDUĞUNDAN, VARILABİLME, VARİSEKTOMİ, VARKALLAMAK, VARLIKÇILIK, VARROATOZİS

10 harfli kelimeler

VARAKLAMAK, VARAKLANMA, VARDAKOSTA, VARSAYIMLI, VARSAYILMA, VARABİLMEK, VARAGELMEK, VARANGELEN, VARAVANASI, VARAVARASI, VARDACILIK, VARDIĞINCA, VARDUĞUNCA, VARIGÖRMEK, VARILDAMAK, VARITURMAK, VARIVERMEK, VARİKOSİTE, VAROLUŞSAL, VARSILERKİ

9 harfli kelimeler

VARAKLAMA, VARAKPARE, VARDIRMAK, VARDİYACI, VARİDATÇI, VARİYETLİ, VARLIKSIZ, VAROLUŞÇU, VARSAYMAK, VARSILLIK, VARYASYON, VARYETECİ, VARABİLME, VARAGELME, VARAMORPH, VARAŞATLI, VARCALARI, VARINCASI, VARİDATLİ, VARİKOSEL, VARİKÖZİS, VARİMİSSE, VARLIALAN, VARLIKLAR, VARVARACI, VARVARASI, VARVARLIK

8 harfli kelimeler

VARAGELE, VARDIRMA, VARILMAK, VARİSSİZ, VARLIKLI, VARSAYIM, VARSAYMA, VARYEMEZ, VARADURA, VARAKULA, VARANGEL, VARDABAŞ, VARDIYAN, VARDİMIZ, VARDİYAN, VARIHANA, VARIŞMAK, VARİKOİT, VARİYETE, VARMISSA, VARTİVOR, VARTUVUR, VARYETLİ

7 harfli kelimeler

VARAKÇI, VARAKLI, VARDACI, VARDELA, VARDİYA, VARESTE, VARILMA, VARİDAT, VARİYET, VAROLUŞ, VARSAĞI, VARYANT, VARYETE, VARSANI, VARAGEL, VARCASI, VARDALA, VARDOLA, VARDUĞU, VARIKIN, VARIMLI, VARINCA, VARIŞLI, VARİKÖZ, VARİSLİ, VARMALU, VARURAK, VARVARA

6 harfli kelimeler

VARAKA, VARGEL, VARİDE, VARLIK, VARMAK, VARSIL, VARYOS, VARAZA, VARCIK, VARDAR, VARGIN, VARIKE, VARINI, VARISI, VARİKS, VARKAN, VARLIG, VARLIH, VARRIH, VARRIM, VARSAK, VARSAM, VARTIN, VARYOZ

5 harfli kelimeler

VARAK, VARAN, VARDA, VARGI, VARIŞ, VARİL, VARİT, VARMA, VAROŞ, VARTA, VARTO, VARAL, VARAŞ, VARCA, VARDİ, VAREL, VARIH, VARIK, VARIL, VARIM, VARIN, VARİK, VARİS, VARLI, VARLU, VARNA, VAROL, VARRI, VARSA, VARUS, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

VARA, VARE, VARI, VARİ, VART

3 harfli kelimeler

VAR

Bazı kelimelerin anlamları

VAR

Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan, yok karşıtı. Sahiplik bildiren olumlu ad cümleleri kuran bir söz. Elde bulunan her şey. Varlıklı: Var evi kerem evi yok evi verem evi. Çekil, yıkıl, savul: Var, git gözümün önünden!. Kale. Mevcut, var// var mal: mal mülk// var yoh: bütün mülk. Varlığı, mevcudiyeti. Hepsi, olancası, mevcudu. Olanca, hep. Servet, mal, varlık. Haydi, durma. (Olumlu fiillerle birlikte gelince teşvik pekitmesi oluyor.). Sakın! (Olumsuz fiillerle birlikte gelince sakındırma pekitmesi oluyor.).

VARDIRABİLMEK

Vardırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

VARSILLAŞMAK

Zengin duruma gelmek.

VARILABİLMEK

Varılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

VARDIRABİLME

Vardırabilmek işi.

VARDİYANBAŞI

Gemi süvarisi olan, azap askerinin komutanı.

VARLIKLAŞTIRMA

Tecimsel bir işletmenin çıkardığı pay ve borçlanma belgitleri toplam değeri. Bir nesneyi anamala çevirme işlemi ya da kâr getiren bir nesneye bir değerin yatırılması. Girişimin arıtılmasında pay iyelerine ve uzun önelli alacaklılara ödenecek tutar.

VARSAYABİLMEK

Varsayma imkânı veya olasılığı bulunmak.

VARİKOZİTELER

Postgangliyonik miyelinsiz sinir liflerinin efektör hücrelerle kavşak yapan uç kısımlarında tespih dizisine benzer biçimde sıralanmış düğümler.

VARSILLAŞTIRMAK

Varsıllaşma işini yaptırmak.

VARSAYABİLME

Varsayabilmek işi.

VARDABANDIRA

Özellikle savaş gemilerinde işaret alıp vermekte usta er.

VARDİYACILIK

Vardiyacı olma durumu.

VARSILLAŞTIRMA

Varsıllaştırmak işi.

VAROLUŞÇULUK

Varoluşun özden önce geldiğini ve özü sürekli olarak yarattığını ileri süren öğreti, egzistansiyalizm.

VARYETECİLİK

Varyetecinin yaptığı iş.

  -   -   -  

Anlamında VAR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde VAR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ALAN

Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha. Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılmış olan geniş yer. Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha. Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran. Yüz ölçümü. Bir çalışma çevresi. Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü. İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası.

AĞINMAK

Hayvan yere yatıp yuvarlanmak.

AĞA

Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse. Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan. Osmanlı Devleti'nde bazı kuruluşların başında bulunanlara verilen resmî san. Ağabey. Cömert, eli açık. Okuryazar olmayan yaşlı kimselerin adlarıyla birlikte kullanılan san. Koca.

ADIMSAYAR

Yürüme sırasında gerçek sonuçlara varabilmek için geçilen yerin uzunluğunu anlayabilmek amacıyla ayağa veya bele takılan alet, pedometre.

AKKOR

Işık saçacak beyazlığa varıncaya kadar ısıtılmış olan.

AKVARYUMCULUK

Akvaryumcunun yaptığı iş.

ADCILIK

Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerçekliğine karşıt olarak tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş, isimcilik, nominalizm.

AKVARYUMCU

Akvaryum işiyle uğraşan kimse, akvarist. Bilim ve sanatı kullanarak akvaryum ortamında balık vb.ni besleyen kimse, akvarist.

AĞIRCANLI

Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan. Varlığı sıkıntı veren, sevimsiz. Tembel. Gebe (kadın).

AĞIL

Evcil küçükbaş hayvanların barındığı çit veya duvarla çevrili yer, arkaç. Hale. Bazı görüntülerdeki çok ışıklı cisimleri çevreleyen ışıklı teker.

AĞNAMAK

Hayvan, yere yatıp yuvarlanmak.

AD

Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim. Sayma. Sayılma. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu.

AÇIT

Bir duvarda kapı, pencere, kemerleme vb. bölümler için bırakılmış açıklık.

AKLAMAK

Suçsuz veya borçsuz olduğu yargısına vararak birini temize çıkarmak, tebriye etmek, ibra etmek.

AKİK

Kalseduan kuvarsının bir türü olan, yüzük taşı, mühür vb. yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş.

AKI

Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği varsayılan güç çizgileri, seyelan.

AĞDALAŞMAK

Ağda durumuna gelmek, ağdalanmak. Sohbet tam tadına varılır durum almak, koyulaşmak.

AKILCILIK

Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümdengelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm, deneycilik karşıtı. Akla ve akıl yolu ile varılan yargıya inanma, akla aykırı veya akıl dışı hiçbir şeyi tanımama davranışı ve tutumu, akliye, rasyonalizm. Bilginin evrensellik ve zorunluluğunun deneyden ve deneye dayanan genellemeden değil, yalnızca akıldan çıkartılabileceğini savunan öğreti, rasyonalizm.

AKIŞKANLIK

Akışkan olma durumu. Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü, likidite. Kolaylıkla paraya çevrilebilme özelliği fazla olan varlıklar, likidite.

AKYUVAR

Kan, lenf vb. vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre, lökosit.