V ile başlayan 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "v" olan, 8 harfli toplam 212 adet kelime bulunmaktadır. v harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu v harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde v harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

VEZİRLİK

Vezir olma durumu, vezaret.

VIRVIRCI

Can sıkacak kadar çok konuşan kimse.

VAYVASIL

İşi abartma. Kavga, gürültü çıkarma.

VIZZADAK

Çabucak.

VURGUSUZ

Vurgu ile söylenmeyen.

VURDURMA

Vurdurmak işi.

VESİKACI

Vesika işleriyle uğraşan kimse.

VİCDANLI

Vicdanı olan.

VARİSSİZ

Varisi olmayan.

VERDİMDİ

Verdiydim.

VAYVAYCI

Yaygaracı.

VEREVİNE

Verev biçimi verilerek.

VERDİNAZ

Nazlanan güzel.

VİDUŞAKA

Türkistan'da sesini çeşitli biçimde kullanarak öykü canlandırana verilen ad.

VAZGEÇME

Vazgeçmek durumu.

VEREBİNE

Çapraz, verev olarak. Verev olarak, verevine, çapraz.

VEZDEMEK

Dövmek. Hamur ve benzerleri nesneyi avuç içine alıp uzatmak.

VURUNMAK

Kendine vurmak. Giyinmek, örtünmek. Koymak.

VETOĞULA

Birden, beklenmedik biçimde.

VIZLAMAK

Vızıldamak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük