V ile başlayan 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "v" olan, 7 harfli toplam 240 adet kelime bulunmaktadır. v harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu v harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde v harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

VELİLER

Balıkesir ili, Kavacık nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. İzmir ili, Kiraz ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. İzmir ilinde, Ödemiş ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

VASSALE

Kâğıtları bozulmuş yazma kitapların sayfalarındaki yazılı bölümleri çıkararak başka bir kâğıda geçirme işlemi. Yazmalardaki cetvel kesiğinin onarımı, a. bk. cetvel. Metnin yazıldığı kâğıt ile yazı dışında kalan bölümü oluşturan kâğıdın ayrı türlerden olması durumu.

VİŞNELİ

Erzurum şehrinde, Oltu ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Erzurum şehrinde, Tortum ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. İzmir kenti, Kemalpaşa ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Tunceli şehrinde, Çemişgezek ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

VÜCUTÇA

Vücut bakımından, vücudun durumuna göre.

VARSANI

Sanrı.

VERİMLİ

Verimi iyi ve bol olan, bitek, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir, verimkâr. Çok yazan, velut. Kendisinden beklenen sonucu veren, semereli.

VELADET

Doğum, doğma, doğuş.

VAZALAH

Yersiz, gereksiz, kaba konuşan, densiz.

VALVULA

Kapakçık, kanatçık. Hymenoptera'larda ovopozitör ve ovopozitör kılıfının gövdesini oluşturmak için valviferden köken alan oluşum.

VARDUĞU

Olduğu, bulunduğu, mevcudiyeti).

VADETME

Vadetmek işi.

VOLVOKS

Çok hücrelilerden (Metazoa), kamçılılar (Flagellata) sınıfına giren, küre biçiminde koloniler yapan, hem hayvan hem de bitki sınıflandırmalarında yer alan, evrimde bir hücrelilerden (Protozoa) çok hücrelilere geçit olarak kabul edilen hayvanlar. Tek hücrelilerden (Protozoa), kamçılılar (Flagellata) sınıfına giren, küre biçiminde koloniler yapan hayvanlar. (Volvox), Birgözelilerden kamçılılar (Flagellata) sınıfına giren bir cins. Küre biçiminde koloniler yaparlar. Sularda yaşarlar. Hem hayvan hem de bitki sınıflandırmalarında yer alırlar. Evrimde birgözelilerden çokgözelilere geçit olan hayvanlardır.

VİCAHEN

Yüz yüze.

VAĞĞAYI

Vakayı, olayı.

VİREMYA

Kanda virüslerin bulunuşu.

VARDOLA

Ayakkabı derisi ile kösele arasındaki dikiş. (Uşak; Poyra Eskişehir; Haymana Ankara; Aksaray Niğde).

VALLATA

Hendekle çevrilmiş.

VİLAYET

İl. Valilik.

VAĞILTI

Gürültü, patırtı, şamata. Bebek ağlama sesi.

VAKİTÇE

Vakit bakımından, vakte göre.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük