V ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "v" olan, 14 harfli toplam 25 adet kelime bulunmaktadır. v harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu v harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde v harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

VATANPERVERLİK

Yurtseverlik.

VEDALAŞABİLMEK

Vedalaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

VİSEROKRANİYUM

Çene ve viseral yaydan oluşan yapı.

VATANLANDURMAK

Yurtlandırmak, yerleştirmek.

VERHOEFFBOYASI

Elastik dokunun ortaya konmasında kullanılan histolopatolojik boya.

VERGİLENDİRMEK

Bir kimseyi veya bir şeyi vergiye bağlamak.

VESTİBULİFERİA

Ciliophora şubesinde, Kinetofragminophorea sınıfında bulunan, serbest yaşamlı veya omurgalı ve omurgasızların sindirim sisteminde parazitik yaşam süren, Trichostomatida, Entodiniomorphida ve Colpodida takımlarını içeren silyumlu protozoon alt sınıfı.

VAHŞİLEŞTİRMEK

Yabanileştirmek.

VENTROFLEKSİYO

Gebe döl yatağının aşağıya doğru dirseklenmesi.

VELHASILIKELAM

Sözün kısası.

VURGULAYABİLME

Vurgulayabilmek işi.

VURGULANABİLME

Vurgulanabilmek işi.

VARLIKLAŞTIRMA

Tecimsel bir işletmenin çıkardığı pay ve borçlanma belgitleri toplam değeri. Bir nesneyi anamala çevirme işlemi ya da kâr getiren bir nesneye bir değerin yatırılması. Girişimin arıtılmasında pay iyelerine ve uzun önelli alacaklılara ödenecek tutar.

VAZGEÇİREBİLME

Vazgeçirebilmek durumu.

VİBROTERAPOTİK

Titreşimle yapılan tedavi.

VAKTİZAMANINDA

Vaktiyle.

VAZİFELENDİRME

Vazifelendirmek işi.

VATANLAŞTIRMAK

Vatan durumuna getirmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük