V ile başlayan 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "v" olan, 10 harfli toplam 192 adet kelime bulunmaktadır. v harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu v harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde v harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

VASKÜLARİS

Damara ait olan.

VERMEYİŞİN

Vermeyince, vermedikten sonra.

VEREBİLMEK

Verme imkânı veya olasılığı bulunmak.

VİTAMİNSİZ

Vitamini olmayan.

VAROLUŞSAL

Varoluşa ilişkin, varoluşla ilgili.

VEROTOKSİN

Escherichia coli tarafından salgılanan iki antijenik biçimi olan enterotoksin. Enterohemorajik Escherichia coli tarafından salgılanan iki antijenik biçimi olan, hücrenin ribozomal faaliyetlerini engelleyerek etki gösteren ve zehirli bir madde olan enterotoksin, verositoksin.

VELİAHTLIK

Veliaht olma durumu.

VİTELLENİN

Lipovitelleninin lipitsiz protein kısmı.

VAZGEÇİRME

Vazgeçirmek işi.

VERİMLİLİK

Verimli olma durumu, verimkârlık, mümbitlik. Yatırılmış sermayenin, bir kuruluşun veya bir yatırımın gelir sağlayabilme olanağı, rantabilite.

VİDİLDEMEK

Geveze çocuk, durmaksızın, ince bir sesle baş ağrıtana dek konuşmak.

VOLEYBOLCU

Voleybol oynayan kimse.

VİSSERALİS

İç organlara ait olan.

VOLTAMETRİ

Sürekli olarak değişen bir potansiyelin, küçük elektrotlara uygulanmasından oluşan akıma dayanan teknikler için kullanılan genel bir terim. Hidrodinamik voltametri karıştırılan çözeltilerde, polarografi ise damlayan bir civa elektrotta yapılır. Analitlerin difüzyon-kontrollü tepkimesi ile ilgilidir.

VİYOLONİST

Viyolacı.

VAGILDAMAK

Çok gürültü yapmak.

VASKÜLİTİS

Kan damarlarının yangısı. Enfeksiyöz veya alerjik nedenlerle biçimlenir ve tromboz oluşuna öncülük edebilir, anjitis.

VANTİLATÖR

Sıcak ve durgun havayı dalgalandırarak esinti sağlayan veya böyle bir ortama temiz hava üfleyen alet. Motorlu taşıtların iç havasını değiştirmeye yarayan düzen. Mekanik veya elektronik bir aletin soğutma düzeneği. Bazı tarım alet veya makinelerinde tohumları savurmak, temizlemek için içeriye hava çeken alet.

VİROPLAZMA

Bazı bitki virüslerinin enfeksiyonundan sonra sitoplazmada ortaya çıkan biçimsiz inklüzyon cisimcikleri.

VIĞIRDAMAK

Kaynaşmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük