V ile başlayan 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "v" olan, 10 harfli toplam 192 adet kelime bulunmaktadır. v harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu v harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde v harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

VIĞILDAMAK

Topluca gürültü çıkarmak (çocuk, köpek, tavuk vb.). Karınca, kurt, topluca kımıldamak. Bebek boğulurcasma ağlamak. Kaynaşmak. Yeni doğan çocuk için ilk sesi çıkarmak.

VANTİLATÖR

Sıcak ve durgun havayı dalgalandırarak esinti sağlayan veya böyle bir ortama temiz hava üfleyen alet. Motorlu taşıtların iç havasını değiştirmeye yarayan düzen. Mekanik veya elektronik bir aletin soğutma düzeneği. Bazı tarım alet veya makinelerinde tohumları savurmak, temizlemek için içeriye hava çeken alet.

VINILDAMAK

Hızlı devinen bir nesne, ses çıkarmak (taş, topaç, kurşun vb.).

VURDURTMAK

Vurdurma işini yaptırmak.

VIZILDANMA

Vızıldanmak işi.

VERİŞTİRME

Veriştirmek işi.

VOLTAMETRE

Bir elektrotta, açığa çıkan madde miktarına göre devreden geçen elektrik miktarını ölçmeye yarayan alet.

VECAHETTİN

Dinin yüceliği, onuru.

VANILDAMAK

Uğultulu, uzun ses çıkarmak: Motor durmadan vanıldıyor.

VIHIRDAMAK

Yerinde duramamak, kıpır kıpır etmek.

VARSILERKİ

Varlıklı katmanın egemenliğine dayalı toplumsal-siyasal düzen.

VARDAKOSTA

Kıyıları koruyan gemi. İri yarı ve gösterişli (kadın).

VURGULAMAK

Vurgu ile söylemek. Belirlemek, damgasını vurmak. Bir yazı veya konuşmada sürekli olarak öne sürülen, önemle belirtilmek istenen düşünceye dikkati çekmek, belli bir noktayı altını çizerek belirtmek.

VESTİYERCİ

Vestiyerde çalışan kimse.

VERTİKALİS

Dikey, düşey, diklemesine inen.

VELİYÜDDİN

Dindar, dinine sımsıkı bağlı kimse.

VAZIIKANUN

Yasa koyucu.

VERMİKÜLÖZ

Vermiküler.

VIRILDANMA

Vırıldanmak işi.

VARIGÖRMEK

Gitmek, gidedurmak.