Sonu UTİ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "uti" olan, toplam 11 adet kelime bulunmaktadır. Sonu uti ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında uti olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde uti olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

7 harfli kelimeler

MAHRUTİ, MEŞRUTİ

6 harfli kelimeler

LAHUTİ, SÜKUTİ

5 harfli kelimeler

AGUTİ

4 harfli kelimeler

LUTİ, MUTİ, GUTİ, KUTİ, TUTİ

3 harfli kelimeler

UTİ

Bazı kelimelerin anlamları

UTİ

Ütü.

LUTİ

Oğlancı.

AGUTİ

Bazı kemirici hayvanların üzerinde koyu ve açık renkli kılların oluşturduğu bantların birbirini izlemesi ya da gri, siyah bantların arasında sarı renkli bantların oluşmasından sorumlu olan genlerin adı. Kemiriciler (Rodentia) takımının, agutigiller (Agoutidae) familyasından, 45 cm kadar uzunlukta, bacakları uzun ve kuyruğu küt, eti yenen, Guyana ve Brezilya'da yaşayan bir memeli türü. (Dasyprocta agouti), Kemiriciler (Rodentia) takımının agutigiller (Agoutidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 45 cm. Bacakları uzun ve kuyruğu küttür. Eti yenir. Guyana ve Brezilya'da yaşar.

MAHRUTİ

Konik.

MUTİ

Yumuşak başlı, itaat eden.

GUTİ

Kutu.

TUTİ

Papağan. Konuşmayı seven, konuşkan.

SÜKUTİ

Suskun kişi. Susmayı seven, az konuşan kimse.

KUTİ

Tabak. Kutu.

LAHUTİ

İlahi.

MEŞRUTİ

Meşrutiyetle ilgili olan.

  -   -   -  

Anlamında UTİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde UTİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AGLUTİNİN

Birikişmeye sebep olan organik bir madde veya özel bir antikor. Kendisinin yapımını veya uyarımını sağlayan antijenle birleşerek onların kümeleşmesine neden olan bağışıklık maddesi, aglutinasyonu sağlayan antikor, aglutinant.

MANYOK

Sütleğengillerden, sıcak ülkelerde yetişen, yaprakları almaşık, üçü veya yedisi bir arada yelpaze durumunda olan, büyük bir ağaç (Manihot utilissima).

ESLEK

Başkasının buyruk ve dileklerini yerine getiren, söz tutan, yumuşak başlı, itaatli, muti.

AGLUTİNATİF

Aglutine edici.

İTTİHATÇI

Birleşme, birlik oluşturma yanlısı olan kimse. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi veya yanlısı olan kimse.

MEŞRUTİYETÇİLİK

Meşrutiyetçi olma durumu.

AGLUTİNANT

Aglutinin.

OĞLANCI

Kendi cinsinden kimselerle cinsel ilişkide bulunan erkek, luti, kulampara.

İLAHİ

"Bu ne hâl, ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildiren bir söz. Tanrı ile ilgili olan, Tanrı'ya özgü olan, tanrısal, lahuti. Çok güzel, mükemmel. Tanrı'yı övmek, ona dua etmek için yazılıp makamla okunan nazım.

ÇAMÇA

Sazangillerden, pullarından yalancı inci yapılmış olan bir ırmak balığı (Leuciscus rutilus).

BUTİKÇİ

Butik işleten kimse.

İSTANBULİN

Tanzimattan Meşrutiyete kadar Türkiye'de kullanılan, yakası kapalı bir tür erkek ceketi.

OĞLANCILIK

Erkeklerin kendi cinsinden kimselerle cinsel ilişkide bulunma durumu, lutilik, kulamparalık, livata.

KONİK

Koni biçiminde olan veya koni ile ilgili olan, mahruti. Tabanı daire biçiminde olan bir koninin bir düzlemle ara kesiti.

MEŞRUTİYET

Hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükûmet etme biçimi. Osmanlı Devleti'nde 1876 Anayasa'sıyla başlayan ve 1918 Mondros Mütarekesi'ne kadar süren, I. ve II. Meşrutiyet dönemi adlarıyla anılan süre.

MEŞRUTİYETÇİ

Meşrutiyet yanlısı olan, lejitimist.

BAĞLILIK

Bağlı olma durumu, merbutiyet. Bağlılaşım. Birine karşı, sevgi, saygı ile yakınlık duyma ve gösterme, sadakat.

AGLUTİNOİT

Aglutininle birleşme özelliğine sahip ancak aglutinasyon yapmayan aglutinin.

LEJİTİMİST

Meşrutiyetçi.

BUTİKÇİLİK

Butikçinin yaptığı iş.