Sonu USU ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "usu" olan, toplam 47 adet kelime bulunmaktadır. Sonu usu ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında usu olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde usu olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

KAPTANPAŞAKUZUSU

14 harfli kelimeler

YUMRUKOYUNCUSU, KARAAĞAÇKUYUSU

13 harfli kelimeler

KILIÇOYUNCUSU, TARHANKOZLUSU

12 harfli kelimeler

PEYNİRKUYUSU, YAĞMURKUYUSU, ARSLANKUYUSU, YAPRAKKURUSU

11 harfli kelimeler

TAHTAKURUSU, SAMANUĞRUSU, DENİZKUYUSU

10 harfli kelimeler

KADIKUYUSU, KEÇİKUYUSU, ADAYAVRUSU, TOYTOHLUSU, HANKOZLUSU, GÜNDOĞRUSU, ERİKKURUSU, ACEMBORUSU, DEVEKORUSU

9 harfli kelimeler

GÜLKURUSU, NURKUYUSU, KOÇKUYUSU, KIŞDOĞUSU, YAZDOĞUSU, ARIKUYUSU, BALKUTUSU, TUZKUYUSU, GÜNDOĞUSU, GÜCKURUSU

8 harfli kelimeler

UÇKURUSU, SUKURUSU, SUBUĞUSU

7 harfli kelimeler

YURDUSU, DUMLUSU, DOĞRUSU

6 harfli kelimeler

LUHUSU, HOLUSU, DURUSU, DORUSU, DOLUSU

5 harfli kelimeler

ULUSU

4 harfli kelimeler

SUSU, HUSU, PUSU

3 harfli kelimeler

USU

Bazı kelimelerin anlamları

USU

Su.

YAPRAKKURUSU

Kuru yaprak rengi. Bu renkte olan.

TARHANKOZLUSU

Çorum kenti, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

KEÇİKUYUSU

Gaziantep ilinde, Oğuzeli ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

PEYNİRKUYUSU

Balıkesir kenti, Manyas ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

DENİZKUYUSU

Adana şehrinde, Doğankent bucağına bağlı bir bölge.

KARAAĞAÇKUYUSU

Afyon kenti, Dazkırı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

ADAYAVRUSU

İki veya üç çifte kürekli küçük balıkçı teknesi.

YAĞMURKUYUSU

Şırnak ilinde, Fındık bucağına bağlı bir bölge.

KADIKUYUSU

Eskişehir şehri, Çifteler ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

SAMANUĞRUSU

Samanyolu.

KAPTANPAŞAKUZUSU

Dalga tepelerinin çatlamasıyla oluşan, deniz üzerinde dizi hâlinde görünen beyazlık.

ARSLANKUYUSU

Şanlıurfa kenti, Harran belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

TAHTAKURUSU

Yarım kanatlılardan, uzunluğu 3-5 milimetre, vücudu oval ve yassı, kanatları körelmiş, oturulan, yatılan yerlerde üreyen, kan emerek beslenen, pis kokulu böcek, tahta biti (Cimex lectularius).

YUMRUKOYUNCUSU

Yumruklaşma sporunu yapan kişi.

KILIÇOYUNCUSU

Kılıçoyunu savutlarıyle çalışan ve yarışan sporcu.

  -   -   -  

Anlamında USU bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde USU geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AF

Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama. Görevden çıkarılma.

AÇIKLAYICI

Bir sorunu gerekli açıklığa kavuşturan. Kendinden önce gelen kelimeyi belirten, açıklayan (kelime veya kelimeler): "Atatürk, yeni Türkiye'nin kurucusu, daima saygı ile anılacaktır" cümlesindeki 'yeni Türkiye'nin kurucusu' sözü Atatürk adının açıklayıcısıdır.

AKSAK

Aksayan, hafifçe topallayan. İyi gitmeyen, iyi işlemeyen. Türk müziğinde kıvrak bir usul. Eski Yunan ve Latin şiir ölçüsünde, sondan bir önceki hecesi kısa olacak yerde uzun olan dize.

AKINCI

Düşman ülkesine akın yapan savaşçı. İleri uç oyuncusu.

ARACI

Ara bulucu. Üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan kazanç sağlayan kimse, mutavassıt, komprador. İki şey arasında bağlantı kuran kimse, vasıta. İhracatçının ihracattan doğan alacaklarının büyük bir bölümünün malın yüklenmesinden hemen sonra, kalan kısmının ise para, malı alandan tahsil edildiğinde bir aracı banka tarafından ödenmesini sağlayan kredi veya yatırım tekniği.

ARAFAT

Hacıların Kurban Bayramı'nın arife günü toplandıkları Mekke'nin doğusundaki tepe.

ANNE

Çocuğu olan kadın, ana, valide, kocakarı, mader, nene, aba. Yavrusu olan dişi hayvan.

AKTÜALİTE

Güncellik. Günün olayı veya konusu.

ANHİDRİT

Genellikle kaya tuzu ve alçı taşıyla birlikte bulunan doğal, susuz kalsiyum sülfat.

ANA

Anne. Temel, asıl, esas. Alacağın veya borcun, faizin dışında olan bölümü. Yaşlı kadınlara saygılı bir seslenme sözü. Yavrusu olan dişi hayvan. Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye sıfat olarak geldiğinde o çizginin, belirli bir kural altında hareket ederek bir yüzey oluşturmaya yaradığını anlatan bir söz. Velinimet. Dinî bakımdan aziz tanınan bazı kadınlara verilen saygı unvanı.

AÇELYA

Kokusuz, güzel renkli çiçekler açan bir bitki (Rhododendron).

ANALIK

Anne olma durumu. Üvey ana. Anne yerini tutan veya anne kadar yakınlık gösteren kadın. Anaca davranış. Anne olma duygusu.

ACIMASIZ

Acıma duygusu olmayan, katı yürekli, merhametsiz. Acıma duygusu olmadan, merhametsizce.

AKAMBER

Özellikle amber balığının bağırsaklarından çıkarılan, kül renginde, yapışkan, bükülgen ve misk gibi kokusu olan bir taş. Sıcak ülkelerde yetişen bir ağaçtan elde edilen katı, güzel kokulu reçine.

ARANILMAK

Arama işine konu olmak. Söz konusu olmak.

ALBATROS

Fırtına kuşugillerden, 1 metre uzunluğunda, Atlantik Okyanusu'nda yaşayan iri bir tür kuş (Diomedea exulans).

ALTIK

Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tümel olumlu, biri tikel olumlu; biri tümel olumsuz, biri tikel olumsuz iki önerme arasındaki bağlantı durumu: "Kimi insanlar fânidir" önermesi "Bütün insanlar fânidir" önermesinin altığı olur.

ALAY

Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk. Bayram, cenaze vb. törenlerde sıralı olarak giden insan topluluğu, kortej. Bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapma. Hayvan topluluğu. Genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu.

ALAMERİKAN

Amerikan usulü.

AGORAFOBİ

Alan korkusu.