Sonu US ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "us" olan 14 harfli toplam 20 adet kelime bulundu. Sonu us ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında us olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde us olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HERMAFRODİSMUS

İki cinslilik.

PROTEOCEPHALUS

Proserkoitleri krustaselerin hemasolünde, pleroserkoitleri küçük balıklarda, olgunları tatlı su balıklarında bulunan, boyun bölgesine sahip ve vücudu segmentsiz bir sestot cinsi.

HAEMOPHORUCTUS

Heleidae ailesinde bulunan kan emen sinek cinsi.

TRANSVERSARYUS

Enine giden.

PROVENTRİKULUS

Ön mideler.

TRİCHOCEPHALUS

Trichuris cinsinin eski adı.

SEMİTENDİNOZUS

Yarı kirişsel.

STATOAKUSTİKUS

Denge ve işitmeyle ilgili olan.

GASTROKNEMİYUS

Baldır ikiz kası, karınlı baldır kası.

ENAMELOBLASTUS

Ameloblast.

MİKROPROTALLUS

Anteridyumları oluşturan protal.

METASTRONGYLUS

Metastrongylidae ailesinde bulunan, domuzlarda verminöz bronşite neden olabilen nematod cinsi.

STROBİLOSERKUS

Kedilerin ince bağırsaklarına yerleşen Taenia taeniaformis şeridinin farelerin karaciğerinde gelişen, bir bölümünde belirgin bir strobilanın bulunduğu larva biçimi.

GENİOHİYOİDEUS

Alt çenede dil kemiğine gelen (kas).

PROSTHOGONİMUS

Digenetik trematodların bir cinsi.

CARYOPHYLLAEUS

Vücudu segmentsiz, ön kısmı genişlemiş, katlanmış veya kıvrılmış olup bothria veya çekmeni olmayan bir sestot cinsi.

STAPHYLOCOCCUS

Deri ve mukozalarda normal flora elemanı olarak bulunan, cerahat, apse ve çeşitli piyojenik enfeksiyonlara neden olabilen, genellikle üzüm salkımı biçiminde düzensiz dizilmiş, Gram pozitif, yuvarlak biçimli, fakültatif anaerop bir bakteri cinsi, stafilokok. Stafilokok.

SCHOENOPLECTUS

Sandalye sazları.

ECHİNORHYNCHUS

Vücudu küçük veya orta büyüklükte, proboskis uzun ve ventrale dönük, 9-26 çengel sırasına sahip olup her sırada 5-16 adet çengel bulunan bir Akantosefala cinsi.

MASTİGOPROCTUS

Pedipalpa takımında bulunan akrep cinsi.