Sonu US ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "us" olan 13 harfli toplam 24 adet kelime bulundu. Sonu us ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında us olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde us olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

LACTOBACİLLUS

İnsanların ağız, vajina ve bağırsak normal florasında bulunan, Gram pozitif, sporsuz, mikroaerofilik ve fermentatif, bazı türleri mutlak anaerobik, genellikle hareketsiz, ince uzun, kısa çubuk veya kokobasil biçiminde bakteri cinsi.

GASTEROPHİLUS

Oestridae ailesinde bulunan, erişkinleri beslenmeyen ve konak üzerine yumurtladıktan sonra ölen, yumurtadan çıkan larvaları konağın derisinden iç organlarına doğru göç eden sinek cinsi, Gastrophilus, Halk dilinde akça kurt.

POİKİLOHİDRUS

Bazı angiosperm bitkilerin, kurak mevsimde suyunun çoğunu kaybettikten sonra uyku hâline geçmesi.

STREPTOCOCCUS

Zincir biçiminde veya çiftler hâlinde düzenli dizilmiş, katalaz ve oksidaz negatif, Gram pozitif, yuvarlak biçimli bir bakteri cinsi, streptokok. Streptokok.

NEOSTRONGYLUS

Protostrongylidae ailesinde bulunan, kimi türleri koyun ve keçilerin akciğerlerinde parazitlenen akciğer kıl kurdu cinsi.

MECİSTOCİRRUS

Trichostrongylidae ailesinde bulunan nematod cinsi.

KİNETONÜKLEUS

Kinetoplast.

GLOBOCEPHALUS

Ancylostomatidae ailesinde bulunan kan emen nematod cinsi.

ECHİNOCHASMUS

Echinostomatidae ailesinde bulunan bağırsaklarda parazitlenen trematod cinsi.

MEGALOFTALMUS

Göz küresinin aşırı büyük olması.

TROKANTERİKUS

Makaraya ait olan.

HYOSTRONGYLUS

Trichostrongylidae ailesinde bulunan nematod cinsi.

KARTİLAGİNEUS

Kıkırdaksal, kıkırdakla ilgili olan.

VERDİNİKTERUS

Safra stazından doğan ve derinin yeşil renk aldığı sarılık.

EJAKULATORYUS

Ejakulasyona yarayan.

CERATOPHYLLUS

Günümüzde yalnızca kanatlılarda parazitlenen pireleri içeren, ancak geçmişte kuş ve küçük memeli pirelerinin de dâhil olduğu pire cinsi.

OKULOMOTORYUS

Gözü oynatıcı.

RHİPİCEPHALUS

Ixodidae ailesinde bulunan, sığır babesiozisi adlı hastalığa neden olan Babesia türlerine vektörlük yapan kene cinsi.

SFİNKTERİSMUS

Sfinkter spazmı.

SİRKUMFLEKSUS

Kıvrık, kıvrılmış.