Sonu US ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "us" olan 12 harfli toplam 56 adet kelime bulundu. Sonu us ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında us olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde us olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OVOVİVİPARUS

Ovovivipar.

RHİZOGLYPHUS

Akarların bir cinsi.

HİDROSEFALUS

Beyinde su toplanması. Beyinde ventriküler sistemde, subaraknoidal boşlukta veya her iki boşluk sisteminde, doğuştan veya kazanılmış nedenlerle anormal miktarda sıvı birikimi. Oluşumunda en ön sebep beyin-omurilik akışını engelleyen tıkanmaya sebep olucu deformitelerdir.

KONJUNKTİVUS

Bağlamaya, birleştirmeye yarayan.

HAEMATOPİNUS

Anoplura takımında bulunan kan emen bit cinsi.

ECHİNOCOCCUS

Taeniidae ailesinde bulunan bir sestod cinsi.

MİKRONÜKLEUS

Silli protozoonlarda bulunan iki çekirdekten eşeysel üremede görev alan küçük çekirdek. Silli protozoonlarda bulunan iki çekirdekten eşeysel üremede görev alan küçük çekirdek. Siliatalarda üremeden sorumlu olan mikronükleus ve beslenme gibi faaliyetlerden sorumlu makronükleus olmak üzere morfolojik olarak farklı iki çekirdek bulunmaktadır. Küçük bir çekirdek. Çekirdekçik.

EPİGASTRİKUS

Epigastriyumla ilgili olan.

EUSTRONGYLUS

Dioctophyma.

SİNERGASİLUS

Serbest yaşayan Kopepodlara benzeyen, yalnızca ergin duruma gelmiş dişileri parazit olan, genital segmentin her iki yanında ve ona bağlı puro biçiminde yumurta kesesi bulunan ve her bir kesede 350-400 arasında yumurta oluşturan, balıkların solungaçlarına yerleşen Crustacea sınıfına ait bir parazit cinsi.

İNTERMEDİYUS

İki şeyin arasında veya ortasında bulunan.

TROFONÜKLEUS

Makronükleus.

POSTÖZOFAGUS

Yemek borusunun art kısmı.

PANKREATİKUS

Karın tükürük bezine ait, karın tükürük beziyle ilgili olan.

ALİMENTARYUS

Alimenter.

DACTYLOGYRUS

Balıkların solungaçlarında yaşayan, arka ucunda tutunmaya yarayan karakteristik çengelleri olan monogenetik bir trematot cinsi. Akvaryum balıklarının deri ve solungaçlarında parazitlenerek hiperaktiviteye ve ölümcül olabilen solunum problemlerine neden olabilen trematod cinsi.

KORNİKULATUS

Küçük boynuzlu.

GYRODACTYLUS

Yaşamlarını bir konakçıda tamamlayan, 5 mm büyüklüğe kadar olabilen, genel olarak genç evereleri olgun formlarına benzeyen bir trematot cinsi. Akvaryum balıklarının derisinde ve solungaçlarında yerleşen, enfekte hayvanlarda hiperaktivite ve öldürücü olabilen solunum yetmezliğine neden olan trematod cinsi.

SİLİNDİRİKUS

Silindir biçiminde olan.

MİKROFTALMUS

Bir veya iki gözün tüm ölçülerinin küçük veya yetersiz biçimlenmesi, mikroftalmi. Çoğunlukla başka göz anomalileriyle birlikte görülür.