Sonu UNMAK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "unmak" olan, toplam 134 adet kelime bulunmaktadır. Sonu unmak ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında unmak olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde unmak olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

DEFNOLUNMAK, DEVROLUNMAK, GADROLUNMAK, HALLOLUNMAK, HASROLUNMAK, HÜKMOLUNMAK, LAĞVOLUNMAK, NAKŞOLUNMAK, NEŞROLUNMAK, REDDOLUNMAK, VAHYOLUNMAK, ZANNOLUNMAK, HİSSOLUNMAK, ZİKROLUNMAK, DURUKSUNMAK, DURUMSUNMAK, FESHOLUNMAK, TANDULUNMAK

10 harfli kelimeler

ADDOLUNMAK, AFFOLUNMAK, AZLOLUNMAK, MENOLUNMAK, VAZOLUNMAK, KATOLUNMAK, VADOLUNMAK, UCUZSUNMAK, UMURSUNMAK

9 harfli kelimeler

YUTKUNMAK, ZORSUNMAK, BULCUNMAK, BUNGUNMAK, COMZUNMAK, CURCUNMAK, ÇOĞSUNMAK, ÇOKSUNMAK, DALLUNMAK, DURSUNMAK, DURTUNMAK, HAYSUNMAK, HORSUNMAK, HUYSUNMAK, KUŞKUNMAK, SOKLUNMAK, SOYPUNMAK, SUÇSUNMAK, TOGSUNMAK, UYUŞUNMAK, YOĞSUNMAK, YOKSUNMAK, YUĞŞUNMAK, YUTHUNMAK

8 harfli kelimeler

BULUNMAK, DOKUNMAK, DOYUNMAK, GOCUNMAK, KORUNMAK, SAVUNMAK, SOLUNMAK, SOYUNMAK, TUTUNMAK, VURUNMAK, YOLUNMAK, BOĞUNMAK, BOYUNMAK, BOZUNMAK, ÇIĞUNMAK, ÇOĞUNMAK, ÇUĞUNMAK, DOĞUNMAK, DOLUNMAK, DULUNMAK, DUŞUNMAK, DUTUNMAK, GAÇUNMAK, GORUNMAK, HURUNMAK, KACUNMAK, KAĞUNMAK, KOCUNMAK, KOÇUNMAK, KOKUNMAK, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

AVUNMAK, OKUNMAK, OLUNMAK, OVUNMAK, UĞUNMAK, UYUNMAK, ABUNMAK, OCUNMAK, OĞUNMAK, OHUNMAK, UCUNMAK, UÇUNMAK, UGUNMAK, ULUNMAK, UMUNMAK, URUNMAK, USUNMAK, UVUNMAK, YUUNMAK

6 harfli kelimeler

BUNMAK, SUNMAK, YUNMAK, ÇUNMAK, DUNMAK, TUNMAK

5 harfli kelimeler

UNMAK

Bazı kelimelerin anlamları

UNMAK

Onmak, iyileşmek. Mutlu olmak. Yara, hastalık iyileşmek.

ZİKROLUNMAK

Adı geçmek, söylenmek.

LAĞVOLUNMAK

Lağvedilmek.

VAHYOLUNMAK

Vahiy gelmek.

HASROLUNMAK

Bir şey bütünüyle birine verilmek, ayrılmak.

DEFNOLUNMAK

Ölü gömülmek, toprağa verilmek.

HÜKMOLUNMAK

Hüküm verilmek.

HİSSOLUNMAK

Hissedilmek.

NEŞROLUNMAK

Yayımlanmak.

REDDOLUNMAK

Verilen veya yapılması istenen bir şey kabul edilmemek, geri çevrilmek.

HALLOLUNMAK

Çözülmek, sonuca bağlanmak.

DEVROLUNMAK

Devredilmek.

DURUKSUNMAK

Tereddüt etmek, karar verememek, duralamak.

ZANNOLUNMAK

Sanılmak.

GADROLUNMAK

Haksızlığa uğratılmak.

NAKŞOLUNMAK

Nakşolma işi yapılmak.

  -   -   -  

Anlamında UNMAK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde UNMAK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AZLOLUNMA

Azlolunmak işi.

ATILMAK

Atma işine konu olmak. Bir yerden, görevden veya işten uzaklaştırılmak. Patlatılmak. Saldırmak, hücum etmek. Başlamak. Bir şeye doğru birden gitmek, birden bir davranışta bulunmak. Bir işe girişmek.

AŞAĞILAMAK

Değerinden düşük göstermek. Küçültücü davranışlarda bulunmak, hor görmek.

AKLANMAK

Ak olmak, temizlenmek. Hakkında dava açılan sanık, yargılama sonunda suçsuz bulunmak, temize çıkmak, beraat etmek. Kooperatif, şirket, dernek vb. kuruluşların faaliyetleri ve harcamaları genel kurulca uygun bulunmak.

ASILMAK

Asma işi yapılmak veya asma işine konu olmak. Bir şey isterken karşısındakini tedirgin edecek derecede üstelemek, ısrar etmek, ileri gitmek. Bir yere tutunup sarkmak. Sonuna kadar mücadele etmek. Karşı cinsin ilgisini çekmek için rahatsız edici davranışlarda bulunmak. Hızla eline almak. Tutup çekmek. Boynuna ip geçirip sallandırılarak öldürülmek, idam edilmek.

ALDANMAK

Görünüşe bakarak yanlış bir yargıya varmak, yanılmak. Hayal kırıklığına uğramak. Havanın birden ısınmasıyla zamansız açan çiçek, soğuk sebebiyle donmak. Bir hileye, bir yalana kanmak. Avunmak, oyalanmak.

ANLAMAK

Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak. Sorup öğrenmek. Yarar sağlamak. Birinin duygularını, istek ve düşüncelerini sezebilmek. Yeni bilgileri eskileriyle bir araya getirerek sonuç niteliğinde başka bir bilgi edinmek. Bir şey hakkında bilgisi bulunmak. Doğru ve yerinde bulmak.

AFFOLUNMA

Affolunmak işi.

ARAŞTIRMAK

Birini veya bir şeyi bulmak için bir yeri gözden geçirmek. Bilimde ve sanatta yöntemli çalışmalar yapmak. Bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda bulunmak, sormak, soruşturmak.

AHALİ

Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak özellik bulunmayan kişilerden oluşan topluluk, halk. Bir yerde toplanan kalabalık.

ANDIRMAK

Benzer yanları bulunmak, çağrıştırmak.

ARANMAK

Arama işine konu olmak. Kendi kendine bir şeyler aramak. İsteklisi bulunmak. Olumsuz, kötü davranışlarda bulunarak zor duruma düşmek. Eksikliği duyulmak. Şart koşulmak. Kendisine eş ya da sevgili aramak.

BAĞIŞLANMAK

Bağışlama işine konu olmak, affa uğramak, affedilmek, affolunmak.

ADAMAK

Bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kutsal olduğuna inanılan bir güce niyette bulunmak, nezretmek. İthaf etmek. Bir şeyle yoğun olarak ilgilenmek. Kutsal saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek üzere söz vermek. Ayırmak, tahsis etmek.

ARTAKALMAK

Artmak, geriye kalmak, fazla bulunmak.

ANLATMAK

Bilgi vermek, izah etmek. Nakletmek. Bir konu üzerinde açıklama yapmak, açıklamada bulunmak.

AVUNMA

Avunmak işi, teselli.

ARKALANMAK

Kendisine yardım edilmek, destek olunmak.

BAKMAK

Bakışı bir şey üzerine çevirmek. Yoklamak, incelemek, denemek. Anlamak, farkına varmak. Gözetmek, korumak. İlgilenmek. Yapılabilmesi bir şeye bağlı bulunmak. Beslemek, geçindirmek. Bir şeyin gelişmesi veya iyi bir durumda kalması için emek vermek. Renklerde benzemek, andırmak. Bir iş birinden beklenmek. Hastayı muayene etmek. Bir şeyin yüzü bir yöne doğru olmak. Tedavi etmek için ilgilenmek. Bir işi yapmak, bir işi yapmakla görevli olmak. Aramak. Başka bir şeyle ilgilenmeyip elindeki veya önündeki işle uğraşır olmak. Uğraşmak, meşgul olmak.

AÇMAK

Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek. Yakışmak, güzel göstermek. Engeli kaldırmak. Savaşla almak, fethetmek. Bir kuruluşu, bir iş yerini işler duruma getirmek. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak. Birbirinden uzaklaştırmak. Satranç, poker vb. oyunları başlatmak. Ayırmak, tahsis etmek. Yarmak. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak. Düğümü veya dolaşmış bir şeyi bu durumdan kurtarmak. Yapmak, düzenlemek. Avunmak veya danışmak üzere söylemek, içini dökmek. Alışverişi başlatmak. Görünür duruma getirmek. Geçit sağlamak. Bir toplantıyı, etkinliği başlatmak. Bulutların dağılmasıyla gökyüzü aydınlanmak. Ferahlık vermek. Bir konu ile ilgili konuşmak. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak. Sıkılganlığını, utangaçlığını gidermek. Rengin koyuluğunu azaltmak. Beğenmek. Bir aygıtı, bir düzeneği çalıştırmak. Alanını genişletmek.