Sonu UNLUK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "unluk" olan, toplam 51 adet kelime bulunmaktadır. Sonu unluk ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında unluk olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde unluk olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

BUKALEMUNLUK

11 harfli kelimeler

BONALGUNLUK

10 harfli kelimeler

FİRAVUNLUK

9 harfli kelimeler

SUSKUNLUK, ZORKUNLUK, ŞAŞGUNLUK, KUZGUNLUK, GIZGUNLUK, DUTKUNLUK, YORGUNLUK, YOKSUNLUK, VURGUNLUK, TUTKUNLUK, SOLGUNLUK, MEMNUNLUK, MEFTUNLUK, DOLGUNLUK, BOZGUNLUK, BUNGUNLUK, COŞKUNLUK, MAYMUNLUK, DOYGUNLUK, DURGUNLUK, DUYGUNLUK, MAHZUNLUK

8 harfli kelimeler

AHBUNLUK, UMSUNLUK, TOSUNLUK, MACUNLUK, KAVUNLUK, BURUNLUK, ÇOĞUNLUK, AZGUNLUK, AHPUNLUK, KULUNLUK, ZORUNLUK, ZEBUNLUK, OLGUNLUK, ONGUNLUK, YOĞUNLUK, UYGUNLUK, SABUNLUK, BOYUNLUK

7 harfli kelimeler

ABUNLUK, ALUNLUK, ODUNLUK, OYUNLUK, UZUNLUK

6 harfli kelimeler

BUNLUK, YUNLUK

5 harfli kelimeler

UNLUK

Bazı kelimelerin anlamları

UNLUK

Değirmende unun biriktiği yer. Un yapılmaya elverişli, temizlenmiş (buğday). Ekmek fırınlarında unların bulunduğu bölüm, un deposu.

SUSKUNLUK

Suskun olma durumu, sükûtilik.

ZORKUNLUK

Fidanlık.

FİRAVUNLUK

Firavun olma durumu. Kibirli, suratsız ve kötü yürekli kimse olma durumu. Firavunun görevi.

ŞAŞGUNLUK

Şaşkınlık.

YORGUNLUK

Çalışma vb. sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması, bitaplık.

VURGUNLUK

Vurgun olma, gönül kaptırma durumu.

BONALGUNLUK

Eziyet, darlık.

YOKSUNLUK

Yoksun olma durumu, mahrumluk, mahrumiyet.

DUTKUNLUK

Bağlılık.

SOLGUNLUK

Solgun olma durumu.

MEMNUNLUK

Kıvanma, kıvanç.

KUZGUNLUK

Dama açılan pencere.

TUTKUNLUK

Tutkun olma durumu, meftuniyet, meftunluk.

BUKALEMUNLUK

Bukalemun olma durumu.

GIZGUNLUK

Ev damı: Rüzgar bizim gızgunluktaki kiremitleri oynattı.

  -   -   -  

Anlamında UNLUK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde UNLUK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AMBAR

Genellikle tahıl saklanan yer. Kum, çakıl vb. yapı malzemesini ölçmekte kullanılan ve her yanı çoğunlukla 75 santimetre olan küp ölçek. Genellikle tahılın çok üretildiği yer, bölge. Geminin yük koymaya ayrılmış yeri. Yiyecek ve bazı eşyanın saklandığı yer. Eşya taşıma işleri yapan kurum veya ortaklık.

ANDIRIŞ

İki şey arasında bazı noktalardaki uygunluk, benzerlik durumu, temsil.

BALE

Belli hafif figürlere, adım atışlara, çoğunlukla sahne düzenine ve müziğe dayalı gösteri türü.

BEZGİNLİK

Bezgin olma durumu, usanç, yorgunluk.

BAYRAK

Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş, sancak. Atletizmdeki bayrak yarışında dört sporcunun elden ele geçirdiği kısa, yuvarlak sopa. Simge, sembol. Öncü. Baklagilllerde diğerlerinden daha üstte bulunan, daha büyük olan ve çoğunlukla başka bir renkte ve yuvarlakça olan taç yaprağı. Gerektiğinde indirilip kaldırılan, açılıp kapatılan kol.

BENZEŞİM

Bazı ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşme, analoji. İki şeklin kenarlarının uzunlukları arasındaki oran değişmemekle birlikte, karşılıklı açılarının eşit bulunması durumu, benzer.

ADALET

Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe. Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk. Bu işi uygulayan, yerine getiren devlet kuruluşları. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme.

AMİGO

Çoğunlukla spor yarışmalarında seyircileri coşturan kimse.

APIŞMAK

Hayvan yorgunluktan bacaklarını birbirinden ayırarak çöküvermek. Ne yapacağını kestirememek, şaşırmak. Oturmak, bacakları ayırarak çömelmek.

AGREMAN

Uygunluk.

BEREKET

Bolluk, gürlük, ongunluk, feyiz, feyezan. İyi ki, neyse ki, iyi bir rastlantı sonucunda. Yağmur.

BAKALORYA

Üniversitelere girebilmek için lise öğreniminden sonra verilen olgunluk sınavı.

BIKMAK

Tekrarlanması, sürüp gitmesi yüzünden bir şeyden doygunluk veya yorgunluk duyarak onu istemez duruma gelmek, usanmak. Dayanamaz duruma gelmek.

ANTİMON

Atom numarası 51, atom ağırlığı 121,76 olan, 630 °C'de eriyen, haddede veya çekiç altında işlenemeyen, çoğunlukla basım harfleri alaşımında kullanılan, mavimtırak beyaz renkte bir element (simgesi Sb).

AZINLIK

Bir toplulukta kendine özgü nitelikler bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar, azlık, ekalliyet, çoğunluk karşıtı. Bir ülkede ayrı soydan veya inançtan olan ve sayıca az bulunan topluluk, ekalliyet. Bir oylama sırasında sayıca az olma durumu.

BANK

Çoğunlukla parklarda ve bahçelerde oturulacak sıra.

BALIKÇILLAR

Çoğunlukla uzun bacaklı, uzun gagalı balıkçıl cinsinden kuşlar alt takımı.

BAYILMAK

Baygın duruma girmek, uyur gibi olmak, kendinden geçmek, kendini kaybetmek. Vermek, ödemek. Sıcak, açlık, susuzluk, yorgunluk vb. etkenlerle dayanma gücünü yitirmek. Çok hoşlanmak, çok sevmek.

BAKRAÇ

Çoğunlukla bakırdan yapılmış olan küçük kova. Bu kovanın alabildiği miktarda olan.

ATEŞ

Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od, nâr. Isıtmak, pişirmek için kullanılan yer veya araç. Tutuşmuş olan cisim. Genellikle hastalık etkisiyle artan vücut sıcaklığı, kızdırma. Öfke, hırs, hınç. Tehlike, felaket. Coşkunluk. Büyük üzüntü, acı. Patlayıcı silahların atılması.