Sonu ULİ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "uli" olan, toplam 32 adet kelime bulunmaktadır. Sonu uli ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında uli olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde uli olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

PSÖDOPOLİGLOBULİ

11 harfli kelimeler

POLİGLOBULİ

8 harfli kelimeler

PEDİKULİ

7 harfli kelimeler

ÜZİKULİ, KUMBULİ, KARTULİ, HURTULİ, MUSKULİ, GORHULİ, GAYDULİ

6 harfli kelimeler

NODULİ, PAPULİ, PATULİ, LOBULİ, TATULİ, TUBULİ, KUKULİ, HAMULİ, FUFULİ, DUVULİ, DUDULİ, ARHULİ, ŞAKULİ, FUZULİ, EBRULİ

5 harfli kelimeler

ABULİ, BAULİ

4 harfli kelimeler

KULİ, GULİ, BULİ, PULİ

Bazı kelimelerin anlamları

ULİ

Eski türkçe ulug: ulu; cet , ata. Ulu.

HURTULİ

Gırtlak, boğaz.

KUMBULİ

Yığın.

PEDİKULİ

Pediculus'un çoğulu.

NODULİ

Düğümler, yumrular.

GAYDULİ

Saka kuşu.

GORHULİ

Korkulu; korkulacak.

PAPULİ

Çocuk yemenisi.

POLİGLOBULİ

Alyuvar artışı.

TATULİ

El.

LOBULİ

Lopçuk.

MUSKULİ

Kaslar.

KARTULİ

Kurum, is. Kurum.

PATULİ

Parça parça yağan iri kar tanesi.

PSÖDOPOLİGLOBULİ

Semptomatik poliglobuli.

ÜZİKULİ

Yüzü koyun.

  -   -   -  

Anlamında ULİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ULİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AGAMAGLOBULİNEMİ

Gamaglobulin düzeyinin düşmesi. Kanda antikorların veya immünoglobulinlerin tamamen yokluğu veya çok az bulunması. Özellikle, yeni doğmuş ve süt emmemiş hayvanlar için geçerlidir.

LALE

Zambakgillerden, yaprakları uzun ve sivri, çiçekleri kadeh biçiminde, türlü renkte bir süs bitkisi (Tulipa gesneriana). Ağır hapis mahkûmlarının boynuna geçirilen demir halka. Meyve koparmak için ucuna üçlü veya dörtlü bir çatal geçirilmiş sırık.

SORUMSUZLUK

Sorumsuz olma durumu, mesuliyetsizlik. Sorumsuzca davranış, mesuliyetsizlik.

DÜŞEY

Yer çekimi doğrultusunda olan, şakuli.

ACARTOMYİA

Culicine sivrisineklerin bir cinsi.

SORUMLULUK

Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet.

AEDES

Aedini takımında, Culicidae ailesinde ve Culicinae alt ailesinde çoğunlukla tropikal ve subtropikal bölgelerde insanlarda bulunan sarı ateş ve dang virüsü gibi hastalık etkenlerinin taşıyıcısı olan türleri içeren sivrisinek cinsi.

SAKATLIK

Sakat olma durumu, malullük, maluliyet. Kaza, terslik. Yanlış, kusur, hata.

HAMSİ

Hamsigillerden, Akdeniz, Karadeniz ve Batı Avrupa kıyılarında avlanan, 10-12 santimetre boyunda, ince uzun bir balık (Engraulis encrasicholus).

İSTİRİDYE

Yassı solungaçlılar sınıfından, ılıman ve sıcak denizlerde yaşayan, güçlü kaslarla birbiri üzerine kapanan iki çeneti olan, eti beğenilen bir deniz yumuşakçası (Ostrea edulis).

UYURGEZERLİK

Uyurgezer olma durumu, somnambulizm.

SORUMSUZ

Sorumlu olmayan, sorumluluk taşımayan, sorumluluk duygusu bulunmayan, düşünmeden hareket eden (kimse), mesuliyetsiz.

UĞRAŞ

Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet. Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele. Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.

GİRİMLİK

Bir yere girmek hakkını gösteren kâğıt, giriş kartı, duhuliye kartı.

SORUMSUZCA

Sorumsuz bir biçimde, mesuliyetsizce.

AĞAÇKAKANLAR

Kuşlar (Aves) sınıfının, gökkuzgunumsular (Coraciiformes) takımından, kama biçiminde gagalı, ince dilli, tırnakları kuvvetli, orta kuyruk tüyleri sert olup destek görevi gören ve bu sayede ağaçlara tırmanan, ağaçkakangiller (Picidae), boyunçevirengiller (Jyngidae), parlak kuşgiller (Galbulidae), tukangiller (Rhamphastidae) gibi familyaları olan bir alt takım. (Pici,gibi familyaları vardır.

AEDİNİ

Aedes, Armigeres, Haemagogus ve Psorophora cinslerine içine alan Culicinae alt ailesinden sivrisinekleri içeren takım.

MERCİMEK

Baklagillerden, beyaz çiçekli bir tarım bitkisi (Lens culinaris). Bu bitkinin, besin değeri yüksek, ufak, kırmızı, sarı veya yeşil, yuvarlak ve yassıca tohumu, yasmık.

ANOFEL

Sıtma mikrobunu aşılayan bir tür sivrisinek (Anopheles maculipennis).

ZAHTER

Bir çeşit kekik (Thymus longicaulis).