U ile başlayan 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "u" olan, 8 harfli toplam 263 adet kelime bulunmaktadır. u harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu u harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde u harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

UYUTULMA

Uyutulmak işi.

UZERİŞEN

Yörekentte oturan ve kentin sunabildiği taşıma olanaklarından yararlanarak ya da kendi taşınım olanaklarıyla her gün çalışmak üzere kente gidip gelen kimse.

UÇKURLUK

Uçkur geçirilen katlanmış kenar. Bayrağın arka kenarında bulunan ve içinden ip geçirilip tutturulan beyaz bezden kenarlık. Uçkur geçirmeye yarayan çubuk.

UTUMAHİL

Otomobil.

USTOSPOR

Mantar miselinin spor hâline gelmesiyle meydana gelen, başlangıçta iki çekirdekli, daha sonra diploit hâle geçen sporlar.

ULUGÜNEY

Antalya ili, Alanya belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

USSALLIK

Akla dayalı olanın niteliği, rasyonalite. Bir amaca en etkin biçimde ulaştıracak araçları kullanmayı gerektiren tutum.

UYDURMAK

Uymasını sağlamak. Cinsel birleşmede bulunmak, becermek. Hayal gücünden yararlanarak gerçek dışı bir şey söylemek, yakıştırmak. Elde etmek, sağlamak, bulmak.

UCAYLAMA

Bir ışık demetini ucaylanmış duruma getirme. Elektromıknatıs dalgaların ışınımına belirli bir yön verme.

ULULAŞMA

Ululaşmak işi.

UNNAŞMAK

Yetişmek, ulaşmak.

UYUŞMAMA

Tutum, görüş, kanıları ölçülen çeşitli kişilerin ya da aynı bireyin yanıtları arasındaki benzemezlik ya da terslik.

UĞRAŞSAL

mesleki.

UÇUCULUK

Uçucu olma durumu.

UNULTMAK

Sakızı yumuşatarak çiğnenecek duruma getirmek.

USTURMAK

Çocuk büyütmek.

UGULAMAK

Elle, seyrek dikmek.

UYALUVÇU

Utangaç.

ULEMALIK

Bilginlik, âlimlik.

UZAMEŞİZ

Bir molekülü oluşturan atomların uzayda değişik konumlarda bulunmasıyla oluşan eşizlerin her biri. (Bu tür eşizlik bakışımsız konumdaki iki ya da daha çok karbon atomu içeren organik özdeklerde gözlenir.).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük